Cisco Webex podrazumevano koristi osnovnu potvrdu identiteta. Ali ako imate dobavljača identiteta, možete odabrati da povežete to okruženje sa Cisco Webexom. To omogućava osobama da potvrde identitet samo jednom, a zatim mogu da se prijave pomoću postojećih korporativnih akreditiva. Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Postavke , pomerite se do potvrde identiteta , izaberite stavku Izmeni , a zatim izaberite Stavku Integriši dobavljača identiteta trećeg proizvođača.

Pogledajte ovaj članak o tome kako da podesite jedinstveno prijavljivanje i sva testirana rešenja dobavljača identiteta pomoću usluge Cisco Webex (kao što su Usluge federacije aktivnog direktorijuma, Microsoft Azure, Google aplikacije i još mnogo toga). Kada se integrišete, takođe možete da potisnete automatizovane e-poruke za nove korisnike tako da možete da šaljete sopstvene objave.