Cisco Webex domyślnie używa uwierzytelniania podstawowego. Ale jeśli masz dostawcę tożsamości, możesz powiązać to środowisko z Cisco Webex. Dzięki temu użytkownicy mogą uwierzytelniać się tylko raz, a następnie logować się przy użyciu istniejących poświadczeń firmowych. Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Ustawienia , przewińdo Uwierzytelnianie , kliknij modyfikuj ,a następnie wybierz Integruj dostawcę tożsamości 3rd- party.

W tym artykule znajdziesz informacje na temat konfigurowania logowania jednokrotnego oraz wszystkich przetestowanych rozwiązań dostawców tożsamości z Cisco Webex (takich jak Active Directory Federation Services, Microsoft Azure, Google Apps i inne). Po zintegrowaniu możesz również pominąć automatyczne wiadomości e-mail dla nowych użytkowników, aby móc wysyłać własne ogłoszenia.