Webex domyślnie korzysta z podstawowego uwierzytelniania. Jeśli jednak masz dostawcę tożsamości, możesz wybrać powiązanie tego środowiska z Webex. Dzięki temu ludzie będą mogli uwierzytelniać się tylko raz, a następnie zalogować się przy użyciu istniejących poświadczeń korporacyjnych. W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Ustawień, przewiń do Uwierzytelniania, kliknij Modyfikuj, a następnie wybierz Integruj dostawcę tożsamości 3rd-party.

Zobacz ten artykuł , aby dowiedzieć się, jak skonfigurować jednokrotne logowanie i wszystkie sprawdzone rozwiązania dla dostawców tożsamości z Webex (takie jak usługi federacji Active Directory, Microsoft Azure, Google Apps i inne). Po zintegrowaniu można również wyłączyć automatyczne wiadomości e-mail dla nowych użytkowników, aby móc wysyłać własne ogłoszenia.