Oppgradere Expressway for kontaktvert som brukes for hybridtjenestene

Fremgangsmåte for å oppgradere Expressway-klyngen som brukes som vert for hybridtjenestekontakter. Gjelder ikke for Expressways som ikke er i klynge.

Gjelder Expressway-basert hybridkalendertjeneste og hybridsamtaletjeneste, med klyngede Expressways for kontaktvert.

Hvis du bruker en Expressway som ikke er i klynge, som kontaktvert, kan du oppgradere Expressway ved hjelp av standardprosedyren for oppgradering. Du finner det i produktmerknadene for din versjon på siden Produktmerknader for Cisco Expressway Series.

Hvis kontaktsverten er en klynge med Expressway-noder, gjør du følgende:

  1Logg på Control Hub og finn Expressways for kontaktverten.
  2Sett primærnoden i vedlikeholdsmodus.

  Se https:/ / collaborationhelp.cisco.com/ article/ nxep7tb for detaljer.

  Brukerne som er tilordnet til denne kontaktvertsnoden, distribueres på nytt til andre noder i klyngen.

    

  IKKE bruk Expressway-brukergrensesnittet til å aktivere vedlikeholdsmodus, fordi kotaktene ignorerer denne konfigurasjonen. Når du angir vedlikeholdsmodus på riktig måte ved hjelp av Control Hub, viser et banner på siden for Expressway-kontaktbehandling at Skyvedlikeholdsmodus er aktiv.

  3Bytt til Expressway-brukergrensesnittet, og oppgrader noden ved hjelp av standardprosedyren for Expressway.

  Se produktmerknadene for din versjon på siden Produktmerknader for Cisco Expressway Series.

  4Gå tilbake til Control Hub etter at Expressway er ferdig med oppgraderingen og har startet på nytt.

  Det kan hende du ser klyngealarmer på Expressway eller Control Hub. Disse bør fjernes etter at du har fullført oppgraderingen på tvers av klyngen.

  5Returner primærnoden til normal tjeneste (deaktiver vedlikeholdsmodus ved hjelp av Control Hub).
  6Aktiver vedlikeholdsmodus på en underordnet node i samme klynge.
  7Oppgrader noden ved hjelp av Expressway-brukergrensesnittet.
  8Returner noden til tjenesten ved å deaktivere vedlikeholdsmodus i Control Hub.
  9Fortsett dette mønsteret til hele klyngen er oppgradert.

  Klyngealarmer bør tømmes kort tid etter at alle noder er oppgradert.

  Var denne artikkelen nyttig?