Gjelder Expressway-basert hybridkalendertjeneste og hybridsamtaletjeneste, med klyngede Expressways for kontaktvert.

Hvis du bruker en Expressway som ikke er i klynge, som kontaktvert, kan du oppgradere Expressway ved hjelp av standardprosedyren for oppgradering. Du finner det i produktmerknadene for din versjon på siden Produktmerknader for Cisco Expressway Series.

Hvis kontaktsverten er en klynge med Expressway-noder, gjør du følgende:

1

Logg på Control Hub og finn Expressways for kontaktverten.

2

Sett primærnoden i vedlikeholdsmodus.

Sehttps://collaborationhelp.cisco.com/article/nxep7tb for detaljer.

Brukerne som er tilordnet til denne kontaktvertsnoden, distribueres på nytt til andre noder i klyngen.


 

IKKE bruk Expressway-brukergrensesnittet til å aktivere vedlikeholdsmodus, fordi kotaktene ignorerer denne konfigurasjonen. Når du angir vedlikeholdsmodus på riktig måte ved hjelp av Control Hub, viser et banner på siden for Expressway-kontaktbehandling at Skyvedlikeholdsmodus er aktiv.

3

Bytt til Expressway-brukergrensesnittet, og oppgrader noden ved hjelp av standardprosedyren for Expressway.

Se produktmerknadene for din versjon på siden Produktmerknader for Cisco Expressway Series.

4

Gå tilbake til Control Hub etter at Expressway er ferdig med oppgraderingen og har startet på nytt.

Det kan hende du ser klyngealarmer på Expressway eller Control Hub. Disse bør fjernes etter at du har fullført oppgraderingen på tvers av klyngen.

5

Returner primærnoden til normal tjeneste (deaktiver vedlikeholdsmodus ved hjelp av Control Hub).

6

Aktiver vedlikeholdsmodus på en underordnet node i samme klynge.

7

Oppgrader noden ved hjelp av Expressway-brukergrensesnittet.

8

Returner noden til tjenesten ved å deaktivere vedlikeholdsmodus i Control Hub.

9

Fortsett dette mønsteret til hele klyngen er oppgradert.

Klyngealarmer bør tømmes kort tid etter at alle noder er oppgradert.