Expressway – Denne funksjonen forhindrer alarmvarsler via e-post under vedlikeholdsaktiviteten. Under vedlikeholdsmodus for noder som er vert for Expressway-baserte hybridtjenester, tilordnes brukere automatisk til andre noder på nytt.

Videonett – Når du plasserer en videonett-node i vedlikeholdsmodus, avslutter den anropstjenester på en elegant måte (slutter å godta nye anrop og venter i opptil to timer på at eksisterende samtaler skal fullføres). Formålet med å avslutte anropstjenester på en elegant måte er å tillate omstart eller avslutning av noden uten å forårsake avbrutte anrop.

Før du starter


Vedlikeholdsmodus er kun ment å klargjøre en node for avslutning eller omstart, slik at du kan gjøre visse endringer i nettverksinnstillingene (DNS, IP, FQDN) eller forberede maskinvarevedlikehold som utskiftning av RAM, harddisk osv.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, blar til Hybridtjenester og klikker på Vis fra det lokale ressurskortet.

Alle de registrerte lokale ressursene vises som kort som inneholder informasjon og innstillinger som du kan administrere. Du kan også klikke på Legg til ressurs for å legge til en ny.

2

(Valgfritt) Filtrer ressursene som vises på denne siden (klikk for eksempel på Expressway eller Videonett, eller søk etter et spesifikt ressursnavn.

3

Fra kortet for ressursen du vil plassere i vedlikeholdsmodus klikker du på Innstillinger, og klikker deretter på Noder.

4

For noden du vil utføre vedlikehold på, går du til Handlinger, og deretter velger du Aktiver vedlikeholdsmodus.

5

Når du har lest og forstått ledeteksten, klikker du på Aktiver.

Noden går inn i en tilstand for ventende vedlikehold. For en distribusjon med høy tilgjengelighet og flere noder sørger denne tilstanden for at noden midlertidig kan avsluttes på en sikker måte med få eller ingen tjenesteavbrudd.

  • Noder for Webex-videonett går inn i vedlikeholdsmodus etter at de aktive anropene på noden er fullført. Nodene kan forbli i ventende vedlikeholdstilstand i opptil 2 timer mens de venter på at anropene skal fullføres. Mens vedlikeholdsmodus venter, godtar ikke noden noen nye anrop.

  • Expressway-noder går inn i vedlikeholdsmodus innen 30 sekunder, og brukere kan miste denne tjenesten en kort stund til de overføres til en annen node. Når verten angir for skyen at den er i vedlikeholdsmodus (Steng av for vedlikehold i nodestatusen), undertrykker administrasjonskontakten alarmvarsler, og brukere tilordnes på nytt før noden avsluttes midlertidig.

Når en node har fullført overgangen til vedlikeholdsmodus, vil den verken oppgradere eller implementere noen innstillingsendringer fra skyen.

6

Når du har sjekket nodestatussiden og bekreftet at noden er flyttet til tilstanden Steng av for vedlikehold, kan du utføre vedlikeholdsaktivitet på noden.

Hva nå?

  • En node bør slås av innen et par timer etter at den er satt i vedlikeholdsmodus.


    For videonett, hvis en node settes i vedlikeholdsmodus i mer enn 50 dager, kan legitimasjonen utløpe, og noden kan da ikke godkjennes i skyen. Hvis denne tilstanden oppstår, kan ikke noden gå tilbake til normal tilstand og fortsetter å vises som «frakoblet» i Control Hub. Hvis du vil løse denne tilstanden, må noden tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og registreres på nytt i Control Hub.

  • Du må gå tilbake til handlingsmenyen og klikke på Deaktiver vedlikeholdsmodus når du er ferdig med vedlikeholdsaktiviteter på noden.