For en vellykket førstegangs registrering til skyen må du bruke en offisielt støttet programvareversjon for Expressway-, videonett- eller hybriddatasikkerhetsnode. Hvis ikke, vises en feilmelding hvis du prøver å registrere en gammel versjon av programvaren:

Før du starter

  • Hvis du oppgraderer flere Expressway-C-kontaktverter, vil du ikke se noe nedetid.

  • Kalendertilkobling støtter ennå ikke aktiv-aktiv redundans. Forvent en kort nedetid når en oppgradering installeres. Etter oppgraderingen når kontakten starter på nytt, synkroniseres alle tapte møter. Du mister ingen møter som ble opprettet mens kontakten var nede.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , og under Alle ressurser , klikk Vis fra det lokale ressurskortet, og velg deretter Innstillinger for ressursen du vil angi en oppgraderingsplan for.

2

Velg et klokkeslett, en frekvens og en tidssone under delen Automatiske programvareoppdateringer.

Du kan angi en annen oppgraderingsplan for hver klynge.

Denne funksjonen støtter bare ett tidspunkt for planlagt oppgradering for hver klynge. Hvis du har én enkelt Expressway-C, vil du oppleve et kort avbrudd ved oppgraderinger. Vi anbefaler at du planlegger et passende tidspunkt for oppgraderinger (for eksempel etter arbeidstid).

3

For Expressway-baserte klynger velger du et tidspunkt for Hasteoppgraderingsplan.

For Edge Video Mesh og Hybrid Data Security tas hasteoppgraderinger i bruk så snart de er tilgjengelige.

4

Bekreft endringene.

Du kan se neste planlagte oppgraderingstidspunkt på denne siden.

5

Velg Utsett hvis du vil forsinke oppgraderingen én gang.


 

Du vil motta en e-post før og etter hver oppgradering. Hvis det oppstår en oppgraderingsfeil, får du en e-post der du blir bedt om å gripe inn.

Virkemåte for oppgradering
  1. Noden sender regelmessige forespørsler til skyen for å se om en oppdatering er tilgjengelig.

  2. Skyen gjør ikke oppgraderingen tilgjengelig før klyngen når oppgraderingsvinduet sitt. Når oppgraderingsvinduet nås, blir oppdateringsinformasjonen gitt til noden under neste periodiske oppdateringsforespørsel til skyen.

  3. Noden henter oppdateringer over en sikker kanal.

  4. (Kun Webex-videonett.) Eksisterende tjenester avsluttes på en elegant måte slik at ingen nye samtaler rutes til noden, og eksisterende samtaler har tid til å fullføres (opptil 2 timer).

  5. Oppgraderingen er installert.

  6. Skyen utløser bare oppgraderingen på én node om gangen (Expressways) eller for en prosentandel noder om gangen (Webex-videonett og hybriddatasikkerhet) i en klynge.

Hva nå?

  • Hvis du vil oppgradere klyngene dine utenom den planlagte oppgraderingstiden du angir, kan du gå til Tjenester , velg Vis alle fra Hybrid Service-kortet, og klikk deretter på en registrert klynge for å åpne oversiktssiden.

  • Hvis du ser en standard eller hasteoppgradering av programvaren, kan du klikke på Oppgrader nå for å bruke oppgraderingen umiddelbart, utenom den planlagte oppgraderingstiden.