Du kan velge en fil direkte fra OneDrive eller SharePoint Online. Når du har delt filen på Webex-området, kan brukere redigere filen direkte fra Webex. Mer enn én person kan redigere filen samtidig, og de kan se alle oppdateringene.

1

Klikk Vedlegg i meldingsområdet, og velg deretter Del fraOneDrive eller SharePoint Online.

Systemansvarlig kan begrense filene du deler, til bare filer fra OneDrive eller SharePoint Online. Når du klikker Vedlegg , ser du ikke alternativet Last opp fra datamaskinen , og du velger enfil fra OneDrive eller SharePoint Online.

2

Velg en fil fra OneDrive eller SharePoint Online, og klikk deretter Åpne.

3

Deretter bestemmer du hvem som kan vise filen på området:

Administratoren kan endre hvilke av disse alternativene som er tilgjengelige i OneDrive eller SharePoint Online.

 • Alle– Alle kan vise filen, inkludert personer utenfor organisasjonen. Hvis du vil tillate at andre redigerer filen, klikker du Tillat redigering.
 • Personer i organisasjonen– Bare personer i organisasjonen kan vise filen. Hvis du vil tillate at de redigerer filene, klikker du Tillat redigering.
 • Personer på dette området– Tilgang til filen deles med alle i spacet. Hvis du vil tillate at de redigerer filene, klikker du Tillat redigering.

 

Personer som legges til på spacet etter at filen er delt, får ikke automatisk tillatelse. Hold pekeren over filen i området, og klikk Oppdater delt filressursfor å dele filen på nytt. Når tillatelsen oppdateres, vil alle i spacet ha tilgang til filen.

 • Personer med eksisterende tilgangWebex bruker tillatelsene som allerede er konfigurert for visning og redigering av denne filen i OneDrive eller SharePoint Online.

Når andre ikke har tilgang til filen, ser de filnavnet, men de kan ikke redigere eller vise filen eller se en miniatyrforhåndsvisning.

4

Klikk Bruk , og trykk deretter ENTER for å dele filen.

Du kan velge en fil direkte fra OneDrive eller SharePoint Online. Når du har delt filen på Webex-området, kan brukere redigere filen direkte fra Webex. Mer enn én person kan redigere filen samtidig, og de kan se alle oppdateringene.

1

Trykk Vedlegg i meldingsområdet, og trykk deretter Del fraOneDrive eller SharePoint Online.

2

Velg en fil fra OneDrive eller SharePoint Online, og trykk deretter Åpne.

3

Deretter bestemmer du hvem som kan vise filen på området:

Administratoren kan endre hvilke av disse alternativene som er tilgjengelige i OneDrive eller SharePoint Online.

 • Alle– Alle kan vise filen, inkludert personer utenfor organisasjonen. Hvis du vil tillate at andre redigerer filen, tapper du Tillat redigering.
 • Personer i organisasjonen– Bare personer i organisasjonen kan vise filen. Hvis du vil tillate at personer i organisasjonen redigerer filene, tapper du Tillat redigering.
 • Personer med eksisterende tilgangWebex bruker tillatelsene som allerede er konfigurert for visning og redigering av denne filen i OneDrive eller SharePoint Online.
 • Personer på dette området– Tilgang til filen deles med alle i spacet. Hvis du vil tillate at spacemedlemmer redigerer filene, tapper du Tillat redigering.

   
  Personer som legges til på spacet etter at filen er delt, får ikke automatisk tillatelse. Bare fileieren på området kan dele filen på nytt for medlemmer av det nylig tillagte området. Hvis du vil dele filer på nytt til medlemmer av det nylig lagt til spacet, kan du se Dele filer på nytt fra Microsoft | OneDrive eller SharePoint Online.

Når andre ikke har tilgang til filen, ser de filnavnet, men de kan ikke redigere eller vise filen eller se en miniatyrforhåndsvisning.

4

Velg Bruk , og trykk deretter Send for å dele filen.