Fokus på viktige områder

Webex-appen lar deg angi varsler på to måter - for Alle områder eller for Visse områder . Disse innstillingene fungerer sammen slik at du ikke går glipp av noe, og at du kan holde deg oppdatert med hva som skjer.

Du vil sannsynligvis vite om meldinger som sendes direkte til deg eller til områdene som er viktigst for deg. Så vi anbefaler at du angir disse alternativene for å hjelpe deg med å fokusere på dem:

  • Endre varslingsinnstillingene til @nevner for meg slik at du ser færre visuelle varsler og blå prikker, noe som hjelper deg med å fokusere på meldinger som sendes direkte til deg.

  • Endre varslingsinnstillingene for alle områder til @omtaler til alle , som hjelper deg med å fokusere på områder som er viktige for deg.

  • Endre varslene for bestemte områder (der du ikke har råd til å gå glipp av meldinger) til Alle meldinger .

    Se Angi varsler for enkelte områder hvis du trenger hjelp til å angi dette.


 

Webex-appen undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når du deler skjermen eller programmet mens du er i en samtale eller er i et møte.

Områdedeler

Organiser og administrer alle områdene dine i deler du oppretter. Du kan for eksempel enkelt dra og slipp områder til deler for å holde spesifikke prosjektarbeidsområder samlet. Utvid og skjul deler for å gi områdelisten et rent utseende. Se Webex-appen| Områdedeler hvis du trenger hjelp til å organisere områdene dine.

Varslingsinnstillinger – andre eksempler

Vi har laget noen eksempler for å forklare hvordan varslingsinnstillingene fungerer sammen, men du kan også kombinere disse innstillingene slik du ønsker.


 

Webex-appen støtter smartvarsler, slik at du kan få popup-varsler og varsler utenfor appen når du får nye meldinger. Se Smartvarsler på flere enheter hvis du vil ha mer informasjon.

Type varsling

Innstilling for alle områder

Innstilling for individuelt område

Når det skal brukes

Alle meldinger i alle områder

Alle meldinger

Globalt

Dette er standardinnstillingen.

@Meg

Mine @-omtaler

Globalt

Hvis du bare bryr deg om meldinger som omtaler deg.

@ Alle

Alle @-omtaler

Globalt

Hvis du bryr deg om meldinger som nevner alle i områdene dine

Alle unntatt enkelte områder

Alle meldinger

Av

Hvis du ikke trenger varsler fra bestemte områder.

Bare for enkelte områder

Av

Alle meldinger

Hvis du har noen få høyt prioriterte områder, deaktiverer du varsler for alt annet.

Du får fortsatt varsler fra områder mellom deg og en annen person (vises i din Folk filter), med mindre du slår av demping i dem.

Ingen varsler

Av

Globalt

Denne kombinasjonen stopper alle varsler.

Områder-liste, filtre og merketellere

Ikonet for Webex-appen på enheten din viser også antall uleste områder som samsvarer med varslingskriteriene du har angitt.

Du ser tellere ved siden av Meldinger og Teams , når du har uleste meldinger i områdene eller teamene dine. Nummeret ved siden av Meldinger viser totalt antall uleste områder.

Filtrene viser også antall uleste områder eller meldinger der noen har @omtalt deg direkte eller @omtalt alle i et område.

Gå til og velg Varsler filter for å se områder med ny aktivitet som samsvarer med varslingskriteriene dine.

Ikonene og teksten i områder-listen gir deg også et raskt overblikk over detaljer om meldingene du ser.

Kun fet tekst, viser at du har slått av varsler, og at det er en ulest melding i området.

@-symbolet viser at du har aktivert varsler for @omtaler, og at det finnes en ulest @meg-melding i dette området.

Dette ikonet viser at du har slått på varsler for @omtaler til alle, og at det finnes en ulest @alle-melding i dette området.

Den blå prikken viser at du har slått på varsler, og at det finnes en ulest melding som samsvarer med varslingsinnstillingene dine i dette området.

Dette ikonet viser at noen har lagt deg til i dette området. Det vises ved siden av området til du åpner det for første gang.

Klokkeikonet viser at du har angitt egendefinerte varsler for dette området.

Det dempede klokkeikonet viser at du har deaktivert varsler for dette området.

Dette ikonet viser at Webex-appen ikke kan sende meldingen.

Dette ikonet viser at du har et utkast til en melding i området. Den vises ved siden av området til du sender eller sletter meldingsutkastet.


 

Hvis du angir egendefinerte varsler i et område til Alle meldinger , ser du ikke utkastikonet i områdelisten.