Oversikt

Webex støtter integrering med UEM-verktøy (Unified Endpoint Management), for eksempel MobileIron (nå Ivanti). Med disse verktøyene kan du klargjøre, konfigurere og kontrollere tilgang til mobilprogrammer som distribueres i organisasjonen. De lar deg også overvåke, administrere og sikre bedriftens mobile enheter som brukes i organisasjonen.

Du kan bruke Ivanti til å registrere og administrere Cisco Webex på personlig eide enheter (BYOD) og bedriftstelefoner.

Dette dokumentet hjelper deg med å importere Cisco Webex (for iOS eller Android) til MobileIron-appkatalogen, konfigurere appen og distribuere den til brukere.

Forutsetninger

  • Kontroller at du har tilgang til MobileIron-skykonsollen.

  • Du må ha en Webex-konto.

  • Hvis Android-enheter er registrert, må du kontrollere at de er registrert i MobileIron-skyen med riktig Android Enterprise Deployment-modus (arbeidsprofil, enhetseier (DO) eller bedriftseid personlig aktivert (COPE)), og at de overholder organisasjonens samsvarspolicy.

1

Logg på organisasjonens MobileIron-skykonsoll, for eksempel https://example.mobileiron.com.

2

Åpne appkatalogen, og klikk deretter på + Legg til.

Dette starter appveiviseren.

3

Velg Google Play og søk etter «Cisco Webex».

Det er mulig du ser mer enn én Cisco-app. Velg den som heter «Cisco Webex».

4

Klikk på Godkjenn (for å godkjenne appen for organisasjonen).

5

Klikk på Godkjenn (for å godkjenne appens standardtillatelser), og klikk deretter på Neste.

6

Angi en Beskrivelse, og klikk på Neste.

7

Klikk på Neste for å hoppe over appdelegering.

8

Legg til Cisco Webex-brukerne i Distribusjon-fanen.

9

I fanen Appkonfigurasjoner velger du Administrerte konfigurasjoner for Android.

Screenshot of the MobileIron UI, showing configuration of Cisco Webex app
10

Gi konfigurasjonen et navn, og velg deretter alternativene du vil kontrollere i Webex-appen:

Tabell 1. Webex for Android-konfigurasjoner i MobileIron

Konfigurasjonsnavn

Verdi

Beskrivelse

Nettvisning for pålogging

Merk av eller fjern merket i boksen

Hvis det er merket av for dette alternativet, kan appen bruke Nettvisning til påloggingsflyten for autorisasjon.

Håndhev MDM-låseskjerm

Merk av eller fjern merket i boksen

Hvis det er merket av for dette alternativet, aktiveres kravene til låseskjerm for Android-brukere.

Håndhev FedRAMP-pålogging

Merk av eller fjern merket i boksen

Hvis det er merket av for dette alternativet, ber Webex Android-brukere om å logge på vår dedikerte klynge for Webex for offentlige kunder.

MDM-organisasjons-ID

Kopier fra Control Hub Konto > Org-ID

Konfigurerer organisasjons-ID-en til Webex som en unik identifikator for oppstartsprosessen til Webex-appen.

Variabel der e-postadresser kan settes inn

${userEmailAddress}

Lar EMM-serveren fylle ut e-postadressen for brukere på forhånd når de logger på.

Tilordne variabelen for e-postadresse userEmailAddress til login_hint Webex-variabelen, for å fylle ut brukerens e-postadresse på forhånd for pålogging.

11

Klikk på Ferdig for å fullføre appimporten.

Den godkjente Webex-appen er nå tilgjengelig i appkatalogen.

1

Logg på organisasjonens MobileIron-skykonsoll, for eksempel https://example.mobileiron.com.

2

Åpne Konfigurasjon-siden, og klikk på + Legg til.

3

Søk etter og velg Låsing og informasjonskiosk: Android Enterprise-profil.

4

Velg låsetypen du vil konfigurere, for eksempel Arbeidsprofil.

5

Konfigurer begrensningene i den valgte profilen.

6

Distribuer profilen til Android-brukergruppen.

1

Logg på organisasjonens MobileIron-skykonsoll, for eksempel https://example.mobileiron.com.

2

Åpne appkatalogen, og klikk deretter på + Legg til.

Dette starter appveiviseren.

3

Velg iOS Store, og søk etter «Cisco Webex».

Det er mulig du ser mer enn én Cisco-app. Velg den som heter «Cisco Webex».

4

Klikk på Neste, angi en Beskrivelse, og klikk på Neste.

5

Klikk på Neste for å hoppe over appdelegering.

6

Konfigurer brukerdistribusjon for denne appen, og klikk deretter på Neste.

Veiviseren går til skjermbildet for programkonfigurasjon.

7

Klikk på plussknappen + i området Konfigurasjon av iOS-administrert app for å legge til iOS-konfigurasjonen.

8

I rullegardinlisten Kildetype velger du Bruk AppConfig Community.

Dette forhåndslaster noen innstillinger for å gjøre det enklere for deg.

9

Velg Distribuer denne appkonfigurasjonen til brukergruppen for Cisco Webex-appen.

Passord/TouchID

Tillat brukere å konfigurere et passord eller en TouchID. Brukeren blir bedt om å angi et passord når de starter Webex-appen fra en mobil enhet.

Maksimalt antall PIN-kode forsøk

Definer maksimalt antall ganger en bruker kan angi feil PIN-kode.

Administrert Åpne i / dokumentdeling

Tillat deling av dokumenter fra Webex-appen til andre policyadministrerte apper.

Forhindre sikkerhetskopiering av apper

Forhindre brukere i å lagre Webex-data til Android-/iOS-sikkerhetskopieringstjeneste.

Deaktiver skjermdump

(Android) Blokker skjermopptak og Google Assistent-funksjoner.

For iOS-brukere er denne begrensningen konfigurert på OS-nivå.

Slett app eksternt

Tillat administratorer å slette Webex eksternt fra en mobil enhet.

Deaktiver Kopier og Lim inn

Hindre brukere i å bruke kopiering og liming mellom Webex og andre uadministrerte apper. Du kan imidlertid tillate kopiering og innliming med andre policyadministrerte bedriftsapplikasjoner.