Oversikt

Webex støtter integrering med UEM-verktøy (Unified Endpoint Management), for eksempel MobileIron (nå Ivanti). Med disse verktøyene kan du klargjøre, konfigurere og kontrollere tilgang til mobilprogrammer som distribueres i organisasjonen. De lar deg også overvåke, administrere og sikre bedriftens mobile enheter som brukes i organisasjonen.

Du kan bruke Ivanti til å registrere og administrere Cisco Webex på personlig eide enheter (BYOD) og bedriftstelefoner.

Dette dokumentet hjelper deg med å importere Cisco Webex (for iOS eller Android) til MobileIron-appkatalogen, konfigurere appen og distribuere den til brukere.

Forutsetninger

  • Kontroller at du har tilgang til MobileIron-skykonsollen.

  • Du må ha en Webex-konto.

  • Hvis Android-enheter er registrert, må du kontrollere at de er registrert i MobileIron-skyen med riktig Android Enterprise Deployment-modus (arbeidsprofil, enhetseier (DO) eller bedriftseid personlig aktivert (COPE)), og at de overholder organisasjonens samsvarspolicy.

1

Logg på organisasjonens MobileIron-skykonsoll, for eksempel https://example.mobileiron.com.

2

Åpne appkatalogen, og klikk deretter på + Legg til.

Dette starter appveiviseren.

3

Velg Google Play og søk etter «Cisco Webex».

Det er mulig du ser mer enn én Cisco-app. Velg den som heter «Cisco Webex».

4

Klikk på Godkjenn (for å godkjenne appen for organisasjonen).

5

Klikk på Godkjenn (for å godkjenne appens standardtillatelser), og klikk deretter på Neste.

6

Angi en Beskrivelse, og klikk på Neste.

7

Klikk på Neste for å hoppe over appdelegering.

8

Legg til Cisco Webex-brukerne i Distribusjon-fanen.

9

I fanen Appkonfigurasjoner velger du Administrerte konfigurasjoner for Android.

Skjermbilde av MobileIron UI, som viser konfigurasjon av Cisco Webex-appen
10

Gi konfigurasjonen et navn, og velg deretter alternativene du vil kontrollere i Webex-appen:

Tabell 1. Webex for Android-konfigurasjoner i MobileIron

Konfigurasjonsnavn

Verdi

Beskrivelse

Nettvisning for pålogging

Merk av eller fjern merket i boksen

Hvis det er merket av for dette alternativet, kan appen bruke Nettvisning til påloggingsflyten for autorisasjon.

Håndhev MDM-låseskjerm

Merk av eller fjern merket i boksen

Hvis det er merket av for dette alternativet, aktiveres kravene til låseskjerm for Android-brukere.

Håndhev FedRAMP-pålogging

Merk av eller fjern merket i boksen

Hvis det er merket av for dette alternativet, ber Webex Android-brukere om å logge på vår dedikerte klynge for Webex for offentlige kunder.

MDM-organisasjons-ID

Kopier fra Control Hub Konto > Org-ID

Konfigurerer organisasjons-ID-en til Webex som en unik identifikator for oppstartsprosessen til Webex-appen.

Variabel der e-postadresser kan settes inn

${userEmailAddress}

Lar EMM-serveren fylle ut e-postadressen for brukere på forhånd når de logger på.

Tilordne variabelen for e-postadresse userEmailAddress til login_hint Webex-variabelen, for å fylle ut brukerens e-postadresse på forhånd for pålogging.

11

Klikk på Ferdig for å fullføre appimporten.

Den godkjente Webex-appen er nå tilgjengelig i appkatalogen.

1

Logg på organisasjonens MobileIron-skykonsoll, for eksempel https://example.mobileiron.com.

2

Åpne Konfigurasjon-siden, og klikk på + Legg til.

3

Søk etter og velg Låsing og informasjonskiosk: Android Enterprise-profil.

4

Velg låsetypen du vil konfigurere, for eksempel Arbeidsprofil.

5

Konfigurer begrensningene i den valgte profilen.

6

Distribuer profilen til Android-brukergruppen.

1

Logg på organisasjonens MobileIron-skykonsoll, for eksempel https://example.mobileiron.com.

2

Åpne appkatalogen, og klikk deretter på + Legg til.

Dette starter appveiviseren.

3

Velg iOS Store, og søk etter «Cisco Webex».

Det er mulig du ser mer enn én Cisco-app. Velg den som heter «Cisco Webex».

4

Klikk på Neste, angi en Beskrivelse, og klikk på Neste.

5

Klikk på Neste for å hoppe over appdelegering.

6

Konfigurer brukerdistribusjon for denne appen, og klikk deretter på Neste.

Veiviseren går til skjermbildet for programkonfigurasjon.

7

Klikk på plussknappen + i området Konfigurasjon av iOS-administrert app for å legge til iOS-konfigurasjonen.

8

I rullegardinlisten Kildetype velger du Bruk AppConfig Community.

Dette forhåndslaster noen innstillinger for å gjøre det enklere for deg.

9

Velg Distribuer denne appkonfigurasjonen til brukergruppen for Cisco Webex-appen.

Passord/TouchID

Tillat brukere å konfigurere et passord eller en TouchID. Brukeren blir bedt om å angi et passord når de starter Webex-appen fra en mobil enhet.

Maksimalt antall PIN-kode forsøk

Definer maksimalt antall ganger en bruker kan angi feil PIN-kode.

Administrert Åpne i/dokumentdeling

Tillat deling av dokumenter fra Webex-appen til andre policyadministrerte apper.

Forhindre sikkerhetskopiering av apper

Forhindre brukere i å lagre Webex-data til Android-/iOS-sikkerhetskopieringstjeneste

Deaktiver skjermopptak

(Android) Blokker skjermopptak og Google Assistent-funksjoner.

For iOS-brukere er denne begrensningen konfigurert på OS-nivå.

Slett app eksternt

Tillat administratorer å slette Webex eksternt fra en mobil enhet.

Deaktiver Kopier og Lim inn

Hindre brukere i å bruke kopiering og liming mellom Webex og andre uadministrerte apper. Du kan imidlertid tillate kopiering og innliming med andre policyadministrerte bedriftsapplikasjoner.