Transkripsjoner er bare tilgjengelige på engelsk for Webex.

1

til Innstillinger > Innspilling på Webex-nettstedet ditt, og merk av for Opprett opptaksutskrifter for alle MP4-opptakene mine .

Hvis du ikke ser dette alternativet, har administratoren for nettstedet ditt valgt å opprette transkripsjoner automatisk for alle innspillinger, eller nettstedadministratoren har ikke tillatt deg å opprette opptaksutskrifter automatisk.

2

Hvis du vil vise innspillingsutskriften, kan du se Vise, søke etter og redigere Cisco Webex-opptaksutskrifter.