Транскрипциите са достъпни само на английски език за Webex.

1

На вашия Webex сайт отидете на Предпочитания > записване и поставете отметка в квадратчето Създаване на записи на записи за всички записи на MP4.

Ако не виждате тази опция, или администраторът на сайта ви е избрал да създава автоматично преписи за всички записи, или администраторът на сайта ви не ви е позволил автоматично да създавате записи на записи.

2

За да видите преписа на записа, вижте Преглед, Търсене и Редактиране на записите на записите на уебексовете на Cisco.