Transkrypcje są dostępne tylko w języku angielskim dla Webex.

1

W witrynie webex przejdź do pozycji Preferencje > nagrywanie i zaznacz pole wyboru Utwórz transkrypcje nagrywania dla wszystkich nagrań MP4.

Jeśli ta opcja nie jest widoczna, administrator witryny włączył automatyczne tworzenie transkrypcji dla wszystkich nagrań lub nie zezwolił użytkownikowi na automatyczne tworzenie nagrań.

2

Aby wyświetlić transkrypcję nagrań, zobacz: Wyświetlanie, wyszukiwanie i edytowanie transkrypcji nagrań Cisco Webex.