Alternativet for å sende arbeidet ditt via e-post må konfigureres via nettgrensesnittet for å være tilgjengelig. Les artikkelen Avanserte innstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til nettgrensesnittet.

1

Når nettgrensesnittet til enheten er åpnet, velg Innstillinger -fanen, velg Send tavle til e-post , og Start veiviseren .

2

Skriv inn serveradressen, krypteringsmetoden og portnummeret. Krypteringen du velger må støttes av e-postserveren.

  1. Både TLS og STARTTLS krypteringsmetoder krever serversertifikater. Oftest kan serversertifikatene valideres ved hjelp av CA-listen som er forhåndsinstallert på enheten. Etter å ha testet tilkoblingen, følg instruksjonene i e-postveiviseren og last opp sertifikatene om nødvendig.

  2. Hvis du velger Ingen i krypteringsmetodefeltet, trenger du ikke laste opp noe sertifikat. Velg Test tilkobling for å gå videre til neste trinn.

3

Skriv inn brukernavnet, passordet og e-postadressen som tavlene eller merknadene skal sendes fra. Hvis du valgte Ingen i krypteringsmetodefeltet, trenger du bare å skrive inn e-postadressen.

4

Velg Bekreft og lagre . Enheten din er nå konfigurert til å sende tavler og merknader via e-post.