Alternativet for å sende arbeidet ditt via e-post må konfigureres via nettgrensesnittet for å være tilgjengelig. Les Avanserte innstillinger artikkel for mer informasjon om hvordan du får tilgang til nettgrensesnittet.

1

Når nettgrensesnittet til enheten er åpnet, velger du Innstillinger fanen, velg Send tavle til e-post, og Start veiviseren.

2

Skriv inn serveradressen, krypteringsmetoden og portnummeret. Krypteringen du velger må støttes av e-postserveren.

  1. Både TLS- og STARTTLS-krypteringsmetoder krever serversertifikater. Oftest kan serversertifikatene valideres ved hjelp av CA-listen som er forhåndsinstallert på enheten. Etter å ha testet tilkoblingen, følg instruksjonene i e-postveiviseren og last opp sertifikatene om nødvendig.

  2. Hvis du velger Ingen i krypteringsmetodefeltet trenger du ikke laste opp noe sertifikat. Plukke ut Test tilkobling for å gå videre til neste trinn.

3

Skriv inn brukernavnet, passordet og e-postadressen som tavlene eller merknadene skal sendes fra. Hvis du valgte Ingen i krypteringsmetodefeltet trenger du bare å skrive inn e-postadressen.

4

Plukke ut Bekreft og lagre. Enheten din er nå konfigurert til å sende tavler og merknader via e-post.