Opțiunea de a vă trimite munca prin email trebuie configurată prin intermediul interfeței web pentru a fi disponibilă. Citiți articolul Setările avansate pentru mai multe informații despre cum să accesați interfața web.

1

Când interfața web a dispozitivului este deschisă, selectați fila Setări , alegeți Trimitere tablă albă la e-mail și Expert pornire .

2

Introduceți adresa serverului, metoda de criptare și numărul portului. Criptarea pe care o selectați trebuie să fie acceptată de serverul de e-mail.

  1. Ambele metode de criptare TLS și STARTTLS necesită certificate de server. Cel mai adesea, certificatele de server pot fi validate utilizând lista CA pre-instalată pe dispozitiv. După testarea conexiunii, urmați instrucțiunile de din expertul pentru email și încărcați certificatele, dacă este necesar.

  2. Dacă selectați None (Fără) în câmpul cu metode de criptare, nu este necesar să încărcați niciun certificat. Selectați Test connection (Testare conexiune) pentru a trece la pasul următor.

3

Introduceți numele de utilizator, parola și adresa de email de la care veți trimite tablele sau adnotările. Dacă ați selectat None (Fără) în câmpul cu metoda de criptare, trebuie doar să introduceți adresa de email.

4

Selectați Verify and Save (Verificare și salvare). Dispozitivul este acum configurat pentru a trimite tabla și adnotările prin email.