Možnosť poslať svoju prácu e-mailom musí byť nakonfigurovaná cez webové rozhranie, aby bola dostupná. Ďalšie informácie o prístupe k webovému rozhraniu nájdete v článku Rozšírené nastavenia .

1

Po otvorení webového rozhrania zariadenia vyberte kartu Nastavenia , vyberte položku Odoslať tabuľu na e-mail a Sprievodca spustením .

2

Zadajte adresu servera, metódu šifrovania a číslo portu. Vybraté šifrovanie musí e-mailový server podporovať.

  1. Metódy šifrovania TLS aj STARTTLS vyžadujú serverové certifikáty. Certifikáty serverov je najčastejšie možné overiť pomocou zoznamu CA, ktorý je v zariadení predinštalovaný. Po otestovaní pripojenia postupujte podľa pokynov sprievodcu e-mailom a v prípade potreby nahrajte certifikáty.

  2. Ak v poli metóda šifrovania vyberiete možnosť Žiadne , nemusíte nahrávať žiadny certifikát. Výberom položky Test pripojenia prejdite na ďalší krok.

3

Zadajte používateľské meno, heslo a e-mailovú adresu, z ktorej budú tabule alebo anotácie odoslané. Ak ste v poli metóda šifrovania vybrali možnosť Žiadne , stačí zadať e-mailovú adresu.

4

Vyberte položku Overiť a uložiť . Vaše zariadenie je teraz nakonfigurované na odosielanie tabúľ a poznámok e-mailom.