Opcija slanja posla e-poštom mora biti konfigurisana preko veb interfejsa da bi bila dostupna. Pročitajte članak Napredne postavke za više informacija o pristupu veb interfejsu.

1

Kada se otvori veb interfejs uređaja, izaberite karticu Podešavanja, izaberite Pošalji tablu u e-poštui Pokreni čarobnjak.

2

Unesite adresu servera, metod šifrovanja i broj porta. Šifrovanje koje izaberete mora biti podržano od strane servera e-pošte.

  1. I TLS i STARTTLS metode šifrovanja zahtevaju sertifikate servera. Sertifikati servera se najčešće mogu potvrditi korišćenjem CA liste koja je unapred instalirana na uređaju. Nakon testiranja veze, pratite uputstva čarobnjaka za e-poštu i po potrebi otpremite sertifikate.

  2. Ako u polju metoda šifrovanja izaberete Nijedan, ne morate da otpremate nijedan sertifikat. Izaberite Probna veza da biste prešli na sledeći korak.

3

Unesite korisničko ime, lozinku i adresu e-pošte odakle će biti poslate table ili napomene. Ako ste izabrali Ništa u polju metoda šifrovanja, potrebno je samo da unesete adresu e-pošte.

4

Izaberite Verifikuj i Sačuvaj. Vaš uređaj je sada konfigurisan za slanje tabli i napomena e-poštom.