Opcija slanja posla putem e-pošte mora biti konfigurisana putem Veb interfejsa da bi bila dostupna. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da pristupite Veb interfejsu.

1

Kada se web interfejs uređaja otvori, izaberite karticu Postavke , odaberite stavku Pošalji belu tablu na e-poštu i čarobnjak za pokretanje .

2

Unesite adresu servera, metod šifrovanja i broj porta. Server e-pošte mora da podržava šifrovanje koje izaberete.

  1. Metodi TLS i STARTTLS šifrovanja zahtevaju certifikate servera. Certifikati servera se najčešće mogu proveriti pomoću CA liste koja je unapred instalirana na uređaju. Nakon testiranja veze, sledite uputstva čarobnjaka za e-poštu i otpremite certifikate ako je potrebno.

  2. Ako u polju metoda šifrovanja izaberete opciju "Nijedan", nije potrebno da otpremate certifikat. Izaberite test vezu da biste pređite na sledeći korak.

3

Unesite korisničko ime, lozinku i e-adresu sa koje će biti poslate bele table ili beleške. Ako ste u polju metoda šifrovanja izabrali opciju "Nijedna", potrebno je samo da unesete e-adresu.

4

Izaberite verifikuj i sačuvaj . Uređaj je sada konfigurisan da šalje bele table i beleške putem e-pošte.