Möjligheten att skicka ditt arbete med e-post måste konfigureras via webbgränssnittet för att bli tillgängligt. Läs mer om att komma åt webbgränssnittet i artikeln Avancerade inställningar.

1

När enhetens webbgränssnitt öppnas väljer du fliken Inställningar, väljer Skicka whiteboard till e-post och Starta guiden .

2

Ange serveradress, krypteringsmetod och portnummer. Krypteringen som du väljer måste stödjas av e-postservern.

  1. Servercertifikat krävs för krypteringsmetod med både TLS och STARTTLS. Servercertifikaten kan vanligtvis valideras med den lista för certifikatutfärdare som finns förinstallerat på enheten. När du har testat anslutningen följer du instruktionerna i e-postguiden för att överföra certifikaten om så behövs.

  2. Om du väljer Ingen i fältet för krypteringsmetod behöver du inte ladda upp något certifikat. Välj Testa anslutning för att gå vidare till nästa steg.

3

Ange användarnamn, lösenord och e-postadress varifrån whiteboardtavlor eller anteckningarna ska skickas. Om du valde Ingen i fältet för krypteringsmetod behöver du bara ange e-postadressen.

4

Välj Verifiera och spara. Din enhet har nu kon figurer ATS för att skicka whiteboardtavlor och anteckningar med e-post.