Opcja wysyłania pracy pocztą elektroniczną musi być skonfigurowana poprzez interfejs sieciowy, aby była dostępna. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu dostępu do interfejsu sieciowego.

1

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz kartę Ustawienia , wybierz opcję Wyślij tablicę na adres e-mail i uruchom kreatora .

2

Wprowadź adres serwera, metodę szyfrowania i numer portu. Wybrane szyfrowanie musi być obsługiwane przez serwer poczty e-mail.

  1. Obie metody szyfrowania TLS i STARTTLS wymagają certyfikatów serwera. Najczęściej certyfikaty serwera można zweryfikować za pomocą listy CA, która jest preinstalowana na urządzeniu. Po przetestowaniu połączenia należy postępować zgodnie z instrukcjami kreatora poczty i w razie potrzeby wgrać certyfikaty.

  2. Jeśli w polu Metoda szyfrowania wybierzesz opcję Brak, nie musisz wgrywać żadnego certyfikatu. Wybierz opcję Testuj połączenie, aby przejść do następnego kroku.

3

Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail, z którego mają być wysyłane tablice lub adnotacje. Jeśli w polu metody szyfrowania wybrano opcję Brak, wystarczy wpisać adres e-mail.

4

Wybierz opcję Weryfikuj i zapisz. Urządzenie jest teraz skonfigurowane do wysyłania tablic i adnotacji pocztą e-mail.