Godta anrop selektivt

Du kan godta anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte innringere.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på Godta anropselektivt.

4

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

5

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når: Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra: Velg om du vil godta anrop fra et hvilket som helst telefonnummer eller velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsdetaljene.
  • Godta eller Ikke godta: Velg å godta eller avslå anropene som passer innenfor disse parameterne.
6

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i en Godta - eller Ikke godta-tabell . Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du konfigurerer funksjonen for selektiv godkjenning av anrop i den kallende brukerportalen.

Avvis anrop selektivt

Du kan avvise anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte innringere. Denne innstillingen overstyrer Selektivt godta anrop.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på Avvis anropselektivt.

4

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

5

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når: Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra: Velg om du vil godta anrop fra et hvilket som helst telefonnummer, videresendteller velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsdetaljene.
  • Avvis eller Ikke avvis: Velg å avvise eller ikke avvise kallene som passer innenfor disse parameterne.
6

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i tabellen Avvis eller Ikke forkast . Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

7

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du konfigurerer funksjonen for selektiv avvisning av anrop i den kallende brukerportalen.

Selektiv viderekobling av samtaler

Du kan videresende anrop på bestemte tidspunkter fra bestemte innringere. Denne innstillingen overstyrer viderekobling av anrop.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på Selektiv viderekobling av anrop.

4

Angi telefonnummeret du vil videresende anrop til.


 

Merk av i boksen ved siden av Send til telefonsvarer, for å videresende alle anrop til telefonsvareren. Alternativet send til telefonsvarer er bare tilgjengelig for interne telefonnumre eller profiler.

5

Merk av i boksen ved siden av Bruk ringepåminnelsefor å aktivere en ringepåminnelse for disse samtalene.

6

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

7

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Viderekoble til: Skriv inn telefonnummeret du vil videresende anrop til i løpet av denne tidsplanen.
  • Når: Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra: Velg om du vil godta anrop fra et hvilket som helst telefonnummer eller velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsdetaljene.
  • Videresend eller Ikke videresend– Velg om anrop som passer innenfor disse parameterne, skal videresendes eller ikke.
8

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i tabellen Videresend eller Ikke videresend . Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

9

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du konfigurerer funksjonen for selektiv viderekobling i brukerportalen for anrop.