1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på viderekobling av anrop.

4

Velg alternativet for viderekobling du vil bruke.

  • Alltid – videresender alle anrop til nummeret du angir.

  • Når opptatt – videresender alle anrop til nummeret du angir når linjen er opptatt.

  • Når du ikke svarer –viderekobler alle anrop til nummeret du oppgir når du er borte eller ikke svarer på telefonen.

  • When Not Reachable (Business Coninuity) - videresender innkommende anrop til et personlig telefonnummer Hvis hovedlinjen for Webex Calling er utilgjengelig.

  • Aktiver ringpåminnelse på Cisco IP-telefonen din - en varslingslyd spilles av.

5

Angi nummeret du vil videresende anrop til.

6

(Valgfritt) Merk av i boksen for å sende anrop til telefonsvareren.

7

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du konfigurerer viderekoblingen i brukerportalen for anrop.