Før du starter


 

Denne fremgangsmåten er begrenset i omfang til å endre IP-adressen til én, ikke-primær Expressway-node i tilkoblingsvertsklyngen. Det strekker seg ikke til å endre FQDN for en node eller klyngen, endre primærnoden eller på annen måte endre klyngen.

Identifiser et vedlikeholdsvindu for denne oppgaven, og noter deg følgende:

 • Hvis du endrer IP-adressen til én Expressway-node for en klynge med flere noder, påvirker du ikke tjenesten for brukerne.

 • Hvis du endrer IP-adressen for en enkelt node som er registrert i skyen, fører det til nedetid for brukere.

1

Sett noden i vedlikeholdsmodus i Control Hub:

 1. Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , og klikk deretter Vis under Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

 2. Klikk på Expressway for å filtrere på ressursene for Expressway-baserte hybridtjenester.

 3. Hvis Expressways er i ressursgrupper, åpner du ressursgruppen som inneholder klyngen du vil endre.

 4. Når du finner Expressway-ressurskortet, klikker du på koblingen n-noder under klyngenavnet eller IP-adressen.

  Dette åpner klyngen for å vise alle nodekortene.

 5. For noden du vil utføre vedlikehold på, går du til Handlinger, og deretter velger du Aktiver vedlikeholdsmodus.

 6. Når du har lest og forstått ledeteksten, klikker du på Aktiver.

  Noden går inn i en tilstand for ventende vedlikehold. For en distribusjon med høy tilgjengelighet og flere noder sørger denne tilstanden for at noden midlertidig kan avsluttes på en sikker måte med få eller ingen tjenesteavbrudd.

  Expressway-noder går inn i vedlikeholdsmodus innen 30 sekunder, og brukere kan miste denne tjenesten en kort stund til de overføres til en annen node.

2

Fjern den gamle/gjeldende IP-adressen til motparten som endres, fra klyngekonfigurasjonen på alle noder:

 1. Logg på brukergrensesnittet til den primære Expressway-noden i klyngen.

 2. Gå til System > Klynger.

 3. Slett IP-adressen fra listen.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Gjenta disse deltrinnene på de underordnede nodene i klyngen, inkludert noden du endrer adressen til.

3

Rediger A/AAAA-oppføringen for den berørte nodens FQDN for å løse til den nye IP-adressen (hvis det finnes en adresseoppføring for noden).

4

Bruk nslookup eller lignende verktøy for å bekrefte den oppdaterte oppføringen i DNS.

5

Endre IP-adressen på Expressway-noden som endres ( System > Nettverksgrensesnitt > IP) og lagre.

Expressway ber deg om å starte på nytt.

6

Start den berørte Expressway-noden på nytt.

Du trenger ikke starte andre noder i klyngen på nytt.

7

Legg til den nye IP-adressen til motparten som er endret, i klyngekonfigurasjonen på alle noder:

 1. Logg på brukergrensesnittet til den primære Expressway-noden i klyngen.

 2. Gå til System > Klynger.

 3. Legg til den nye IP-adressen i listen i samme spor som ble brukt av den gamle IP-adressen.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Gjenta disse deltrinnene på de underordnede nodene i klyngen, inkludert noden du endret adressen for.

  Når du endrer klyngesiden på den berørte noden, må du starte noden på nytt (igjen).

  Listen over adresser er nå identisk på System > Klynger-sidene for alle noder, slik den var før, bortsett fra at den nye IP-adressen til den endrede noden er i listen i stedet for den gamle IP-adressen.
8

Flytt Expressway ut av vedlikeholdsmodus i Control Hub:

 1. Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , og filtrer de lokale ressursene etter Expressway .

 2. Finn det berørte Expressway-ressurskortet, og klikk på n noder koblingen under FQDN- eller IP-adresse for klyngen.

  Dette åpner klyngen for å vise alle nodekortene.

 3. Finn noden der IP-adressen er endret, gå til Handlinger og deaktiver vedlikeholdsmodus.

Control Hub viser nå noden som Initialiserer, deretter Tilkoblet. Denne oppdateringen kan ta noen minutter.