maksimalt antall overvåkede linjer er 50, men du bør vurdere båndbredde. Maksimumsgrensen kan også bestemmes av antall linjeknapper på brukerens telefon.


Overvåkingstjenesten fungerer bare med en brukers primærenhet.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Brukere , og velg brukeren du vil endre.

2

Velg Ringer , gå til Tillatelser mellom brukere delen, velger du Overvåking .

3

Velg mellom følgende:

  • Legg til overvåket linje
  • Legg til internnr. for samtl.parkering

En virtuell linje kan også inkluderes i Legg til overvåket linje liste for brukerovervåking.

4

Velg om du vil at denne brukeren skal varsles om parkerte anrop, søk etter personen eller internnummer for samtaleparkering for samtaleparkering som skal overvåkes, og klikk deretter på Lagre .


 

De overvåkede linjene vises i Kontrollhub samsvarer med rekkefølgen på overvåkede linjer som vises på brukerens enhet. Du kan når som helst endre rekkefølgen på listen over overvåkede linjer.


 

Navnet som vises for den overvåkede linjen, er navnet som er angitt i feltene for brukeren, arbeidsområdet og den virtuelle linjen for innringer-ID Fornavn og Etternavn.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du administrerer overvåkingsinnstillinger for en bruker i Kontrollhub .