Bruk informasjon om hodetelefoninventaret til å distribuere hodetelefoner til brukerne på en effektiv måte. Du kan vise og sortere gjennom individuelle hodetelefoner som er koblet til Webex-appen, Webex Meetings og Webex Desk Pro. Hver hodetelefonside viser serienummer for hodetelefonmodell, fastvareversjon, tilkoblingsstatus og hvor lenge hodetelefonen er koblet til.

Du kan sortere de distribuerte hodetelefonene etter modell, status eller bruker.

Når du klikker på en hodetelefon i Control Hub, kan du se enhetsdetaljene. Tabellen nedenfor viser informasjonen som vises.

Tabell 1. Innhold på hodetelefonside i Control Hub

Felt

Beskrivelse

Koblet til

Den siste enheten eller den myke klienten som er koblet til headsettet

Tilhører

Arbeidsområdebruker tilordnet enheten

Tagger

Liste over tagger som brukes på enheten

Serienummer

Serienummer for headsett

Programvare

Gjeldende fastvareversjon for headsett

Tilkoblingstype

Type headsetttilkobling

Tilkoblingslogg

Liste over nylige tilkoblingshendelser for headsett

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ går du til Enheter.

2

Valgfritt: I søkefeltet skriver du inn Headset for bare å vise headsettene i beholdningen.

3

Velg et headsett fra beholdningen.

Du kan generere en tilpasset rapport over headsett i beholdningen din som en CSV-fil.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/ går du til Enheter.

2

Valgfritt: I søkefeltet skriver du inn headset for bare å vise headsettene i beholdningen.

3

Velg headsettene du vil ta med i lagerrapporten.

4

Klikk på Eksporter som CSV.

5

Velg enhetsattributtene du vil ta med i lagerrapporten.

6

Klikk på Eksporter.

Du kan slette et individuelt headsett fra Control Hub hvis for eksempel en bruker forlater firmaet og headsettet ikke lenger er i bruk.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Enheter.

2

Klikk på headsettet du vil fjerne fra inventaret.

3

Klikk på Slett og bekreft handlingen i popup-vinduet.

Hvis en gruppe hodetelefoner ikke er nødvendig, kan du slette dem fra Control Hub.
1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Enheter og velger hodetelefonene du ønsker å slette.

2

Klikk på Slett enheter og bekreft handlingen i popup-vinduet.