Korzystaj z informacji o zapasach zestawów słuchawkowych, aby efektywnie wdrażać zestawy słuchawkowe dla użytkowników. Możesz przeglądać i sortować poszczególne zestawy słuchawkowe połączone z aplikacją Webex, spotkaniami Webex i Webex Desk Pro. Każda strona zestawu słuchawkowego wyświetla numer seryjny modelu zestawu słuchawkowego, wersję oprogramowania układowego, stan połączenia i czas połączenia zestawu słuchawkowego.

Wdrożone zestawy słuchawkowe można sortować według modelu, stanu lub użytkownika.

Po kliknięciu zestawu słuchawkowego w Control Hub możesz wyświetlić szczegóły urządzenia. Poniższa tabela przedstawia wyświetlane informacje.

Tabela 1. Zawartość strony zestawu słuchawkowego w centrum sterowania

Pole

Opis

Połączono z

Ostatnie urządzenie lub klient programowy podłączony do zestawu słuchawkowego

Należy do

Użytkownik obszaru roboczego przypisany do urządzenia

Znaczniki

Lista tagów zastosowanych do urządzenia

Numer seryjny

Numer seryjny zestawu słuchawkowego

Oprogramowanie

Aktualna wersja oprogramowania zestawu słuchawkowego

Typ połączenia

Rodzaj połączenia zestawu słuchawkowego

Historia połączeń

Lista ostatnich zdarzeń związanych z połączeniem zestawu słuchawkowego

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com/ przejdź do Urządzenia.

2

Opcjonalne: W pasku wyszukiwania wpisz Headset aby pokazać tylko zestawy słuchawkowe w ekwipunku.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy z inwentarza.

Możesz wygenerować dostosowany raport o zestawach słuchawkowych w swoim ekwipunku jako plik CSV.
1

W widoku klienta w https://admin.webex.com/ przejdź do Urządzenia.

2

Opcjonalne: W pasku wyszukiwania wpisz headset aby pokazać tylko zestawy słuchawkowe w ekwipunku.

3

Wybierz zestawy słuchawkowe, które chcesz uwzględnić w raporcie inwentaryzacji.

4

Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

5

Wybierz atrybuty urządzenia, które chcesz uwzględnić w raporcie o asortymencie.

6

Kliknij opcję Eksportuj.

Możesz usunąć pojedynczy zestaw słuchawkowy z Control Hub, jeśli na przykład użytkownik opuści Twoją firmę, a zestaw słuchawkowy nie jest już używany.
1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia.

2

Kliknij zestaw słuchawkowy, który chcesz usunąć z ekwipunku.

3

Kliknij Usuń i potwierdź czynność w wyskakującym okienku.

Jeśli grupa zestawów słuchawkowych nie jest potrzebna, możesz je usunąć z Centrum sterowania.
1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Urządzenia i wybierz zestawy słuchawkowe, które chcesz usunąć.

2

Kliknij opcję Usuń urządzenia i potwierdź czynność w wyskakującym okienku.