Använd lagerinformation för headset för att effektivt distribuera headset till dina användare. Du kan visa och sortera enskilda headset som är anslutna till Webex-appen, Webex Meetings och Webex Desk Pro. Varje headset-sida visar serienummer modellserienummer, version för inbyggd programvara av den fasta programvaran, anslutningsstatus och hur länge headsetet har varit anslutet.

Du kan sortera dina distribuerade headset efter modell, status eller användare.

När du klickar på ett headset i Control Hub kan du visa enhetsinformationen. Följande tabell visar informationen som visas.

Tabell 1. Sidinnehåll för headset i Control Hub

Fält

Beskrivning

Ansluten till

Den senast anslutna enheten eller mjukvaruklienten till headsetet

Tillhör

Arbetsyteanvändare som har tilldelats enheten

Taggar

Lista över taggar som tillämpas på enheten

Serienummer

Headsetets serienummer

Program

Aktuell version av den fasta version för inbyggd programvara för headsetet

Anslutningstyp

Typ av headsetanslutning

Anslutningshistorik

Lista över de senaste händelserna i headsetanslutningen

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Enheter.

2

Valfritt: I sökfältet skriver du Headset för att endast visa headseten i ditt lager.

3

Välj ett headset från inventeringen.

Du kan skapa en anpassad rapport över headset i ditt lager som en CSV-fil.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Enheter.

2

Valfritt: I sökfältet skriver du headset för att endast visa headseten i ditt lager.

3

Välj de headset som du vill inkludera i din lagerrapport.

4

Klicka på Exportera som CSV .

5

Välj de enhetsattribut som du vill inkludera i din lagerrapport.

6

Klicka på Rapporter

Du kan ta bort ett enskilt headset från Control Hub om till exempel en användare lämnar ditt företag och headsetet inte längre används.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter.

2

Klicka på det headset som du vill ta bort från inventeringen.

3

Klicka på Ta bort och bekräfta åtgärden i popup-fönstret.

Om en grupp headset inte behövs kan du ta bort dem från Control Hub.
1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Enheter och välj de headset som du vill ta bort.

2

Klicka på Ta bort enheter och bekräfta åtgärden i popup-fönstret.