1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

til Samtaleinnstillinger i Brukerportal foranrop.

3

Slå på Samtidigringing .

4

Skriv inn opptil 10 telefonnumre for å ringe samtidig når telefonen mottar et innkommende anrop.

5

Hvis du ikke vil at disse telefonnumrene skal ringe når du er i en samtale, merker du av i boksen ved siden av Ikke ring når du er i en samtale.

6

Merk av i boksen ved siden av Svarbekreftelse for å be anropsmottakeren om å trykke en tast før den kobles til.

Bruk denne innstillingen når du vil at anropsmottakeren skal vite at det innkommende anropet ikke nådde dem direkte.

7

Hvis du vil konfigurere når disse telefonnumrene ringer, aktiverer du Bruk tidsplaner.

8

Velg en forhåndsdefinert tidsplan på rullegardinmenyen.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan i kategorien Tidsplaner i Tele-brukerportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en tidsplan for bruk på samtaleinnstillinger.

9

Klikk Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Når–Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinmenyen.
  • Anrop fra–Velg om du vil godta anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg telefonnumre. Hvis du velger Velg telefonnumre , skriver du inntilleggsdetaljene.
  • Ring eller ikke ring – Velg å godta eller avslå anropene som passer innenfor disse parameterne.
10

Klikk på Lagre.

Tidsplanen legges til i en Ring- eller Ikke ring-tabell. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.

11

Klikk på Lagre.