1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Samtidig ringing og slå på bryteren.

3

Skriv inn opptil 10 telefonnumre som skal ringe samtidig når telefonen mottar et innkommende anrop.

4

Hvis du ikke vil at disse telefonnumrene skal ringe når du er i en samtale, merker du av i boksen ved siden av Ikke ring når du er i en samtale .

5

Merk av i boksen ved siden av Svarbekreftelse for å be anropsmottakeren om å trykke på en tast før den kobles til.

Bruk denne innstillingen når du vil at mottakeren skal vite at det innkommende anropet ikke nådde vedkommende direkte.

6

Hvis du vil konfigurere når disse telefonnumrene ringer, slår du på Bruk tidsplaner .

7

Velg en forhåndsdefinert plan fra rullegardinlisten.

Hvis du ikke ser en tidsplan du vil bruke for denne innstillingen, kan du legge til en tidsplan på Tidsplaner -fanen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprett en tidsplan som skal brukes på samtaleinnstillinger .

8

Klikk på Legg til tidsplan for å angi følgende parametere:

  • Tidsplan – Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen for når du vil at anrop skal ringe samtidig, fra rullegardinliste.
  • Anrop fra – Velg for å bruke samtidig ringetone for anrop fra Et hvilket som helst telefonnummer eller Velg Telefonnumre . Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsinformasjonen.
  • Ring eller Ikke ring – Velg om du vil bruke sekvensiell ringetone for anropene som passer innenfor disse parametrene.
9

Klikk på Lagre.

Tidsplanen din er lagt til i en Ring eller Ikke ring tabell. Du kan redigere eller slette tidsplaner fra tabellene etter behov.


 

Ikke ring har forrang over Ring .

10

Klikk på Lagre.