1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do równoczesnego dzwonka i włącz przełącznik.

3

Wprowadź maksymalnie 10 numerów telefonów, aby dzwonić jednocześnie po odebraniu połączenia przychodzącego.

4

Jeśli nie chcesz, aby te numery telefonów dzwoniły podczas połączenia, zaznacz pole wyboru obok opcji Nie dzwonisz podczas połączenia.

5

Zaznacz pole obok opcji Odbierz potwierdzenie , aby polecić odbiorcy połączenia naciśnięcie klawisza przed nawiązaniem połączenia.

Użyj tego ustawienia, gdy chcesz, aby odbiorca połączenia wiedział, że połączenie przychodzące nie dotarło bezpośrednio do niego.

6

Jeśli chcesz skonfigurować dzwonek tych numerów telefonów, włącz opcję Zastosuj harmonogramy.

7

Wybierz z listy rozwijanej wstępnie zdefiniowany plan dni wolnych.

Jeśli nie widzisz harmonogramu, którego chcesz użyć dla tego ustawienia, możesz dodać harmonogram na karcie Harmonogramy . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie harmonogramu, który ma być stosowany do ustawień połączeń.

8

Kliknij opcję Dodaj plan, aby ustawić następujące parametry:

  • Zaplanuj — wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram dla połączeń, dla których chcesz dzwonić jednocześnie z listy rozwijanej.
  • Połączenia od — wybierz, aby zastosować jednoczesne dzwonienie połączeń z Dowolnego Numeru Telefonu lub Wybierz Numery Telefonu. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.
  • Dzwonek lub Nie dzwonek — wybierz, czy chcesz zastosować kolejny dzwonek do połączeń, które mieszczą się w tych parametrach.
9

Kliknij opcję Zapisz.

Harmonogram zostanie dodany do tabeli Ring lub Don't Ring . W razie potrzeby możesz edytować lub usunąć plany z tych tabel.


 

Nie dzwonię ma pierwszeństwo przed dzwonkiem.

10

Kliknij opcję Zapisz.