Oversikt

Som sluttbruker lar Calling User Portal deg tilpasse og konfigurere ringefunksjonene og innstillingene for tjenestene dine. Du kan få tilgang til den oppringende brukerportalen via Mine innstillinger-portalen.

Logge inn på Calling User Portal (førstegangsbrukere)

Når administratoren din har konfigurert deg som bruker for første gang, vil du motta en e-post fra administratoren din om tilgang til anropsbrukerportalen via portalen Mine innstillinger.


Hvis du ikke har mottatt en invitasjon, kan den sendes på nytt fra Control Hub > Brukere. Dette kan gjøres av en administrator om nødvendig.

1

Klikk på koblingen fra e-posten som ble sendt til deg av administratoren din.

2

Du vil bli bedt om å opprette et nytt passord.

Når du oppretter nytt eller tilbakestiller, må passordet ditt inneholde:

 • Minst 8 tegn og maksimalt 256 tegn.

 • Minst 1 små bokstaver (a, b, c...).

 • Minst 1 stor bokstav (A, B, C...).

 • Minst 1 tall (1, 2, 3...).

 • Minst 1 spesialtegn (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?).

Passordet ditt kan ikke inneholde følgende

 • Navnet ditt.

 • Din epostadresse.

3

Bekreft passordvalget ditt, deretter Lagre og logg på.

4

Skriv inn e-postadressen din og klikk på Logg på.

5

Dette tar deg til kontrollpanelet for Webex-innstillinger.

6

Velg Webex Calling i toppnavigasjonen for å kryssstarte Calling User Portal.

Logge inn på Calling User Portal med URL

 • Gå til settings.webex.com.

 • Velg Webex-anrop.

 • Den vil kryssstarte anropsbrukerportalen og logge deg på automatisk.

 • På landingssiden øverst til høyre kan du administrere kontoinnstillingene.

 • Du kan tilpasse og konfigurere alle ringefunksjonene dine på venstre panel under fanene Talepost, Samtalelogg, Samtaleinnstillinger, Katalog og Mine apper.