Pregled

Kao krajnji korisnik, Portal za pozivanje vam omogućava da prilagodite i konfigurišete svoje funkcije pozivanja i podešavanja svojih usluga. Portalu za korisnike koji pozivaju možete pristupiti putem portala Moje postavke.

Prijavljivanje na Korisnički portal za pozivanje (korisnici koji prvi put pozivaju)

Kada vas administrator prvi put postavi kao korisnika, dobićete e-poruku od administratora za pristup portalu za korisnike koji pozivaju putem portala Moja podešavanja.


Ako niste primili pozivnicu, ona se može ponovo poslati iz Kontrolnog centra > Korisnici, a to može da uradi administrator ako je to potrebno.

1

Kliknite na link iz imejla koji vam je poslao administrator.

2

Od vas će se tražiti da kreirate novu lozinku.

Prilikom kreiranja novih lozinki ili resetovanja lozinka mora da sadrži:

 • Najmanje 8 znakova i najviše 256 znakova.

 • Najmanje 1 mali alfabetski znak (a, b, c…).

 • Najmanje 1 veliki alfabetski znak (A, B, C…).

 • Najmanje 1 broj (1, 2, 3…).

 • Najmanje 1 poseban znak (~!@#$ %^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?).

Lozinka ne sme da sadrži sledeće

 • Tvoje ime.

 • Vaša e-mail adresa.

3

Potvrdite izbor lozinke, a zatim sačuvajte i prijavite se.

4

Unesite svoju imejl adresu i kliknite na Prijavi se.

5

Ovo će vas odvesti do kontrolne table Webex Settings.

6

Izaberite Webex Calling u gornjoj navigaciji da biste unakrsno pokrenuli Portal za korisnike Calling.

Prijavljivanje na Korisnički portal za pozivanje pomoću URL adrese

 • Idite na settings.webex.com.

 • Izaberite Webex Calling.

 • On će unakrsno pokrenuti Portal za korisnike koji pozivaju i automatski vas prijaviti.

 • Na odredišnoj stranici u gornjem desnom uglu možete da upravljate podešavanjima naloga.

 • Možete da prilagodite i konfigurišete sve funkcije pozivanja na levoj tabli u okviru kartica Govorna pošta, Istorija poziva, Podešavanja poziva, Direktorijum i Moje aplikacije.