Przegląd

Jako użytkownik końcowy portal dzwoniących użytkowników umożliwia dostosowanie i skonfigurowanie funkcji połączeń i ustawień usług. Dostęp do portalu dzwoniącego użytkownika można uzyskać za pośrednictwem portalu Moje ustawienia.

Logowanie do portalu dzwoniącego użytkownika (pierwsi użytkownicy)

Gdy administrator skonfiguruje Cię jako użytkownika po raz pierwszy, otrzymasz od administratora wiadomość e-mail umożliwiającą dostęp do portalu użytkowników dzwoniących za pośrednictwem portalu Moje ustawienia.


Jeśli nie otrzymałeś zaproszenia, możesz je ponownie wysłać z Centrum sterowania > Użytkownicy. W razie potrzeby może to zrobić administrator.

1

Kliknij link w e-mailu wysłanym do Ciebie przez administratora.

2

Zostaniesz poproszony o utworzenie nowego hasła.

Podczas tworzenia nowego lub resetowania hasło musi zawierać:

 • Co najmniej 8 znaków i maksymalnie 256 znaków.

 • Co najmniej 1 mała litera alfabetu (a, b, c…).

 • Co najmniej 1 wielka litera alfabetu (A, B, C…).

 • Co najmniej 1 cyfra (1, 2, 3…).

 • Co najmniej 1 znak specjalny (~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?).

Twoje hasło nie może zawierać następujących informacji

 • Twoje imię.

 • Twój adres email.

3

Potwierdź wybór hasła, a następnie Zapisz i zaloguj się.

4

Wpisz swój adres e-mail i kliknij Zaloguj się.

5

Spowoduje to przejście do pulpitu nawigacyjnego Ustawienia Webex.

6

Wybierz opcję Webex Calling w górnym panelu nawigacyjnym, aby uruchomić portal dla użytkowników dzwoniących.

Logowanie do portalu dzwoniącego użytkownika za pomocą adresu URL

 • Wejdź na settings.webex.com.

 • Wybierz opcję Połączenia z Webex.

 • Spowoduje to uruchomienie portalu użytkowników dzwoniących i automatyczne zalogowanie.

 • Na stronie docelowej w prawym górnym rogu możesz zarządzać Ustawieniami konta.

 • Możesz dostosować i skonfigurować wszystkie funkcje połączeń w panelu po lewej stronie na kartach Poczta głosowa, Historia połączeń, Ustawienia połączeń, Katalog i Moje aplikacje.