1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawienia połączeń > Harmonogramy.

3

Kliknij przycisk Nowy harmonogram.

4

Wprowadź nazwę harmonogramu.

5

Wybierz odpowiednią datę/godzinę rozpoczęcia i datę/godzinęzakończenia.

6

W razie potrzeby zaznacz opcję Wydarzenie całodniowe i/lub Powtórzenia.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Co dalej?

Po utworzeniu harmonogramu możesz zastosować go do ustawień połączeń selektywnych, alertów priorytetowych i /lub jednoczesnych ustawień dzwonka.