Podczas spotkania przejdź do strony Uczestnicy, aby dowiedzieć się, kto dołączył do spotkania i czy aktywnie w nim uczestniczy.


 

Zrób zrzut ekranu przedstawiający listę osób podczas spotkania, jeśli chcesz przypomnieć, kto uczestniczył w spotkaniu po jego zakończeniu.

 • W spotkaniu— wyświetla listę osób, które dołączyły do spotkania, niezależnie od tego, czy dołączyły one z aplikacji Webex, z aplikacji Spotkania Webex, czy z urządzenia wideo. Sparowane urządzenia pokojowe pokazują imiona i nazwiska wszystkich osób sparowanych z tym urządzeniem. Możesz także zobaczyć, kto hostuje, wycisza, udostępnia, aktywnie mówi, dołącza spoza organizacji, dołącza tylko przez telefon lub czy ktoś dołączył, ale jeszcze nie podłączył swojego audio.


   
  Aby znaleźć informacje kontaktowe osoby na spotkaniu, najedź kursorem na jej zdjęcie profilowe.
 • Oczekiwanie w poczekalni— czasami osoby, które dołączą, mogą poczekać w wirtualnym lobby przed wejściem. Możesz wybrać, kogo chcesz wpuścić, a kogo chcesz trzymać z dala

 • Nie na spotkaniu — wprzypadku spotkań standardowych Webex i spotkań w pokoju osobistym ta sekcja zawiera osoby, które otrzymały zaproszenie z kalendarza na spotkanie, ale jeszcze do niego nie dołączyły. W przypadku spotkań zespołu Webex, które są skojarzone z przestrzenią, ta sekcja zawiera osoby, które są częścią przestrzeni, ale jeszcze do niej nie dołączyły. Ta sekcja zawiera również wszystkie osoby, które dołączyły do spotkania, ale potem opuściły spotkanie.

Podczas spotkania przejdź do strony Uczestnicy, aby dowiedzieć się, kto dołączył do spotkania i czy aktywnie w nim uczestniczy.


 

Zrób zrzut ekranu przedstawiający listę Uczestnicy podczas spotkania, jeśli chcesz przypomnieć, kto uczestniczył w spotkaniu po jego zakończeniu.

 • W spotkaniu— wyświetla listę osób, które dołączyły do spotkania, niezależnie od tego, czy dołączyły one z aplikacji Webex, z aplikacji Spotkania Webex, czy z urządzenia wideo. Sparowane urządzenia pokojowe pokazują imiona i nazwiska wszystkich osób sparowanych z tym urządzeniem. Możesz także zobaczyć, kto hostuje, wycisza, udostępnia, aktywnie mówi lub czy ktoś dołączył, ale jeszcze nie podłączył swojego dźwięku.


   
  Aby znaleźć informacje kontaktowe osoby w spotkaniu, naciśnij dwukrotnie jej zdjęcie profilowe.
 • Oczekiwanie w poczekalni— czasami osoby, które dołączą, mogą być musiały poczekać w wirtualnym lobby przed wejściem. Możesz wybrać, kogo chcesz wpuścić, a kogo chcesz trzymać z dala.

 • Nie w obszarze Spotkanie — wprzypadku spotkań standardowych Webex i spotkań w pokoju osobistym ta sekcja zawiera osoby, które otrzymały zaproszenie z kalendarza na spotkanie, ale jeszcze do niego nie dołączyły. W przypadku spotkań zespołu Webex, które są skojarzone z przestrzenią, ta sekcja zawiera osoby, które są częścią przestrzeni, ale jeszcze do niej nie dołączyły. Ta sekcja zawiera również wszystkie osoby, które dołączyły do spotkania, ale potem opuściły spotkanie.

Podczas spotkania przejdź do listy osób, aby dowiedzieć się, kto dołączył do spotkania i czy aktywnie w nim uczestniczy.


 

Zrób zrzut ekranu przedstawiający listę osób podczas spotkania, jeśli chcesz przypomnieć, kto uczestniczył w spotkaniu po jego zakończeniu.

 • W spotkaniu— wyświetla listę osób, które dołączyły do spotkania, niezależnie od tego, czy dołączyły one z aplikacji Webex, z aplikacji Spotkania Webex, czy z urządzenia wideo. Sparowane urządzenia pokojowe pokazują imiona i nazwiska wszystkich osób sparowanych z tym urządzeniem. Możesz także zobaczyć, kto hostuje, wycisza, udostępnia, aktywnie mówi lub czy ktoś dołączył, ale jeszcze nie podłączył swojego dźwięku.

 • Zaproszone— w przypadku spotkań standardowych Webex i spotkań w pokoju osobistym ta sekcja zawiera osoby, które otrzymały zaproszenie z kalendarza na spotkanie, ale jeszcze do niego nie dołączyły. W przypadku spotkań zespołu Webex, które są skojarzone z przestrzenią, ta sekcja zawiera osoby, które są częścią przestrzeni, ale jeszcze do niej nie dołączyły. Ta sekcja zawiera również wszystkie osoby, które dołączyły do spotkania, ale potem opuściły spotkanie.