Zmienianie formatu podpisów

Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings.

Począwszy od aktualizacji 41.5, Webex Assistant jest również dostępny w trybie webinarium Webex Webinars.

Oprócz spotkań i seminariów internetowych, wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

1

Wybierz pozycję Więcej opcji na pasku podpisów.

2

Zrób jedno z poniższych:

  • Wybierz opcję Rozmiar czcionki i przeciągnij suwak, aby powiększyć lub zmniejszyć czcionkę.
  • Wybierz opcję Użyj jasnego tła lub Użyjciemnego tła.
3

Przeciągnij pasek podpisów, aby go przenieść.

Aby przenieść pasek podpisu z powrotem do jego domyślnego położenia, wybierz pozycję Więcej opcji na pasku podpisów, a następnie wybierz pozycję Powrót do pozycji domyślnej.