Jako gospodarz lub współgospodarz można zablokować osobiste spotkania w pokoju, a także je odblokować, wybierając przycisk Zablokuj. Po zablokowaniu spotkania można zezwolić innym uczestnikom, wybierając listę uczestników i wybierając na niej pozycję Wybierz.

1

Jeśli masz połączenie w pokoju osobistym, dotknij opcji Zablokuj spotkanie lub więcej , jeśli przycisk nie jest widoczny, a następnie wybierz opcję Zablokuj spotkanie

2

Twoje pomieszczenie osobiste zostało teraz zablokowane. W przypadku uczestników można zezwolić, wybierając listę uczestników W oknie sterowanie połączeniami i wybierz opcję pozwól w. Aby odblokować Pokój osobisty, dotknij opcji Odblokuj spotkanie.