Gdy dostępna jest aktualizacja aplikacji, przycisk Aktualizuj jest wyświetlany w prawym górnym rogu okna aplikacji.

Bieżącą wersję aplikacji można wyświetlić z Cisco Webex Desk Camera > na pasku menu Cisco Webex Desk Camera


Instalacja aktualizacji spowoduje zamknięcie aplikacji.

1

Kliknij przycisk Aktualizuj, Aby pobrać plik Instalatora na dysk lokalny.

Zrzut ekranu aplikacji aparatu
2

Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby rozpocząć instalację.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.