Aby skonfigurować narzędzie Cisco Webex Nawigator pokojów do rezerwacji sal, należy przejść przez kreatora uruchamiania.


Aby uzyskać dostęp do kreatora uruchamiania wcześniej skonfigurowanego Nawigator pokojów, konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych. Naciśnij i przytrzymaj nazwę w lewym górnym rogu ekranu kontrolera dotykowego, aby uzyskać tę opcję.

1

Sparuj kontroler dotykowy z urządzeniem w pomieszczeniu, jak opisano w Podłączanie kontrolera dotykowego do urządzenia systemu biurowego lub Webex Board przez sieć (LAN).

2

Ustaw typ urządzenia jako Rezerwacja pokoju.


Panel typu urządzenia
3

Określ, czy Nawigator pokojów ma znajdować się wewnątrz czy na zewnątrz pokoju.


Panel lokalizacji

 
Dotyczy to sposobu, w jaki dane z czujników są zbierane i przekazywane do Centrum sterowania (np. temperatura, wilgotność, jakość powietrza). Gdy urządzenie znajduje się poza pokojem, dane czujnika nie są łączone z danymi czujnika wewnątrz pokoju.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Może być konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych w celu sparowania Nawigatora pokojów z innym urządzeniem w pomieszczeniu lub skonfigurowania go jako kontrolera.

Jeśli Nawigator pokojów pracuje w trybie Rezerwacji pokoju, można znaleźć w lewym górnym rogu ekranu opcję przywracania ustawień fabrycznych, naciskając i przytrzymując (5-6 s) nazwę pokoju

Po naciśnięciu opcji Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie wyboru przed przywróceniem ustawień fabrycznych Nawigatora pokojów


Przywracanie ustawień fabrycznych