Daha önce yapılandırılmış bir Room Navigator için başlangıç sihirbazına erişim sağlamanız gerekiyorsa bir fabrika sıfırlaması yapmanız gerekir. Bu seçeneği edinmek için dokunma denetleyicisi ekranının sol üst köşesindeki ada uzun süreyle basın.


  • Oda ayırtma yalnızca paylaşılan cihazlar için geçerlidir.

  • Bulut kayıtlı cihazlar için oda kaydı vardır.

  • Bulut tarafından yönetilen yazılım yükseltmesi ve kontrol hub 'ının yapılandırmaları yönetmesine Izin verilecek cihazlar kenarları ile bağlanan cihazlar için oda kaydı vardır.

Oda kaydı için Webex oda gezginini yapılandırmak için, başlangıç sihirbazı ' na gitmeniz gerekir.

1

Dokunma Denetleyiciyi Ağ Üzerinden (LAN) Bir Oda Cihazına veya Webex Board'a Bağlama başlığında açıklandığı gibi dokunma denetleyicisini oda cihazıyla eşleştirin.

2

Cihaz türünü Oda Ayırtma olarak ayarlayın.


Cihaz türü bölmesi
3

Room Navigator'ın odanın içinde mi, yoksa dışında mı olduğunu seçin.


Konum bölmesi

 
Bu, sensör verilerinin nasıl toplandığı ve Control Hub'a (örneğin, sıcaklık, nem, hava kalitesi) nasıl sağlandığı ile ilgilidir. Cihaz odanın dışında bulunduğunda, sensör verileri, odanın içinden alınan sensör verileriyle karıştırılamaz.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Room Navigator'ı farklı bir oda cihazıyla eşleştirmek veya denetleyici olarak yapılandırmak için bir fabrika sıfırlaması yapmanız gerekebilir.

Room Navigator Oda ayırtma modundayken, fabrika sıfırlaması ekranın sol üst köşesindeki oda adı basılı tutularak (5-6 saniye) bulunabilir.

Fabrika Sıfırlaması'na dokunduğunuzda, Room Navigator'ın fabrika ayarlarına geri yüklenebilmesi için seçiminizi onaylamanız istenir.


Fabrika ayarlarına sıfırlama