За да получите достъп до съветника за стартиране на предварително конфигуриран Room Navigator, ще трябва да извършите фабрично нулиране. Натиснете дълго върху името в горния ляв ъгъл на екрана на сензорния контролер, за да получите тази опция.


  • Резервацията на стая е достъпна само за споделени устройства.

  • Резервацията на стая е достъпна за регистрирани в облак устройства и устройства, свързани с Edge for Devices, когато е активирано надстройване на софтуер, управляван от облак.

За да конфигурирате Cisco Webex Room Navigator за резервация на стая, трябва да преминете през съветника за стартиране.

1

Сдвоете сензорния контролер с устройството в стаята, както е описано в Свържете сензорния контролер към устройство в стаята или платка Webex през мрежата (LAN).

2

Задайте типа на устройството на Резервация на стая.


Панел тип устройство
3

Изберете дали Навигаторът на стаята се намира вътре или извън стая.


Панел за местоположение

 
Това се отнася до начина, по който данните от сензорите се събират и предоставят на Control Hub (напр. температура, влажност, качество на въздуха). Когато устройството е разположено извън стаята, данните от сензора не се смесват с данните от сензора от вътрешността на помещението.

Фабрично нулиране

Може да се наложи да извършите фабрично нулиране, за да сдвоите Room Navigator с друго устройство в стаята или да го конфигурирате като контролер.

Когато Room Navigator е в режим на резервация на стая, опцията за нулиране на фабричните настройки може да бъде намерена чрез натискане и задържане (5-6 секунди) върху името на стаята в горния ляв ъгъл на екрана.

Когато докоснете Фабрично нулиране, ще бъдете помолени да потвърдите избора си, преди Room Navigator да бъде възстановен до фабричните настройки.


Фабрично нулиране