Hvis du vil have adgang til startguiden for en tidligere konfigureret rumnavigator, skal du udføre en fabriksnulstilling. Lav et langt tryk på navnet i øverste venstre hjørne af touch-controllerskærmen for at få denne mulighed.


  • Rumbestilling er kun tilgængelig for delte enheder.

  • Rumbestilling er tilgængelig for enheder, der er registreret af skyen, og enheder, der er knyttet til Edge for enheder, når der er aktiveret Cloud-administreret softwareopgradering.

Hvis du vil konfigurere Cisco Webex-rumnavigatoren til rumbestilling, skal du gå gennem startguiden.

1

Par touch-controlleren med lokaleenheden som beskrevet i Tilslut touch-controlleren til en rumenhed eller et Webex Board via netværket (LAN).

2

Indstil enhedstypen til Rumbestilling.


Enhedstypepanel
3

Vælg, om rumnavigatoren er placeret i eller uden for et rum.


Placeringspanel

 
Dette relaterer til, hvordan sensordata indsamles og leveres til Control Hub (f.eks. temperatur, fugtighed, luftkvalitet). Når enheden er placeret uden for rummet, blandes sensordata ikke med sensordata inde fra rummet.

Nulstil til fabriksstandard

Du skal muligvis udføre en fabriksnulstilling for at parre rumnavigatoren med en anden rumenhed eller for at konfigurere den som en controller.

Når rumnavigatoren er i tilstanden Rumbestilling, kan du finde en indstilling til fabriksnulstilling ved at trykke på og holde nede (i 5-6 sekunder) på rummets navn i øverste venstre hjørne af skærmen.

Når du trykker på Fabriksnulstilling, bliver du bedt om at bekræfte dit valg, før rumnavigatoren gendannes til fabriksindstillingerne.


Fabriksnulstilling