Chcete-li získat přístup k průvodci spuštěním dříve nakonfigurovaného Room Navigator, budete muset provést tovární reset. Tuto možnost získáte dlouhým stisknutím názvu v levém horním rohu dotykového ovladače.


  • Rezervace pokojů je možná pouze pro sdílená zařízení.

  • Rezervace pokojů je možná pro zařízení registrovaná v cloudu.

  • Rezervace pokojů je k dispozici pro zařízení propojená s Edge for Devices, pokud je povolena aktualizace softwaru spravovaného v cloudu a funkce Allow Control Hub pro správu konfigurací.

Chcete-li nakonfigurovat program Webex Room Navigator pro rezervaci pokoje, musíte projít průvodcem spuštěním.

1

Dotykový ovladač spárujte se zařízením v místnosti, jak je popsáno v části Připojení dotykového ovladače k zařízení v místnosti nebo Webex Board Over the Network (LAN).

2

Nastavte typ zařízení na Rezervace pokoje.


Panel typu zařízení
3

Vyberte, zda se navigátor nachází uvnitř nebo vně místnosti.


Polohový panel

 
Týká se to způsobu, jakým jsou data snímačů shromažďována a poskytována řídícímu rozbočovači (např. teplota, vlhkost, kvalita vzduchu). Když je zařízení umístěno mimo místnost, data senzorů se nemísí s daty senzorů z vnitřku místnosti.

Tímto dokončíte nastavení navigátoru místnosti. Možná ještě budeš muset nastavit pokojové zařízení pro rezervaci. Podrobnosti najdete v části Povolit rezervaci pokojů pro sdílený režim Webex Rooms.

Tovární reset

Abyste mohli spárovat pokojový navigátor s jiným zařízením v místnosti nebo jej nakonfigurovat jako ovladač, může být nutné provést obnovení továrního nastavení.

Když je navigátor místnosti v režimu rezervace pokoje, možnost obnovení továrního nastavení lze nalézt stisknutím a podržením (5-6 sekund) na názvu místnosti v levém horním rohu obrazovky.

Po klepnutí na možnost Factory Reset (Obnovit tovární nastavení) budete vyzváni k potvrzení výběru, než bude navigátor v místnosti obnoven do továrního nastavení.


Tovární reset