För att du ska komma åt startguiden för en tidigare konfigurerad Room Navigator måste du göra en fabriksåterställning. Tryck länge på namnet uppe till vänster på pekkontrollerskärmen för att visa det här alternativet.


  • Rumsbokning är bara tillgängligt för delade enheter.

  • Rums bokning är tillgängligt för moln-registrerade enheter.

  • Rums bokning är tillgängligt för enheter som är länkade till Edge för enheter när Cloud-Managed Software Upgrade och Tillåt kontroll nav för hantering av konfigurationer är aktive rad.

Om du vill konfigurera Webex Room-navigering för rums bokning måste du gå igenom start guiden.

1

Koppla pekkontrollern till Room-enheten enligt beskrivningen i Anslut pekkontrollern till en rumsenhet eller Webex Board via nätverket (LAN).

2

Ställ in enhetstypen som Rumsbokning.


Panelens enhetstyp
3

Välj om Room Navigator sitter inuti eller utanför rummet.


Panelens plats

 
Det här handlar om hur sensordata samlas in och skickas till Control Hub (exempelvis temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet). När enheten sitter utanför rummet sammanblandas inte sensordata med sensordata inifrån rummet.

Fabriksåterställning

Du kan behöva göra en fabriksåterställning för att kunna parkoppla Room Navigator med en annan rumsenhet eller konfigurera den som en styrenhet.

När Room Navigator är i rumsbokningsläge kan du visa alternativet för fabriksåterställning genom att trycka länge (5–6 sekunder) på rumsnamnet uppe till vänster på skärmen.

När du knackar på Fabriksåterställning får du bekräfta ditt val innan fabriksinställningarna återställs för Room Navigator.


Fabriksåterställning