Przed rozpoczęciem

  • Usługa asystenta wykonawczego musi być włączona przez administratora w centrum sterowania.

  • Użytkownik musi być przypisany do puli wykonawczej za pośrednictwem portalu użytkowników wywołujących.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeńprzejdź do pozycji Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje .

3

Przewiń do pozycji Asystent wykonawczy.

4

Aby włączyć usługę kadry kierowniczej, zaznacz pole wyboru obok pozycji kierownik w tabeli Kadra kierownicza.

5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz włączyć lub zrezygnować z usługi asystenta wykonawczego, wprowadzając odpowiednie kody dostępu do funkcji (FAC) za pomocą klawiatury telefonu.

  • Opt-in (asystent wykonawczy) - # 65

  • Rezygnacja (asystent wykonawczy) - # 66