Przekaż połączenia asystenta kierownika

Połączenia można przekierowywać do innego miejsca docelowego, ustawiając numer telefonu w portalu.

Przed rozpoczęciem

  • Usługa asystenta wykonawczego musi być najpierw włączona przez administratora.

  • Kierownik musi przypisać Cię do puli asystentów.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive Assistant (Asystent kierownika) i włącz przełącznik.

3

Wprowadź numer telefonu, na który mają być przekierowywane połączenia w polu Ustaw numer telefonu i zaznacz pole wyboru Przekieruj przefiltrowane połączenia .

4

Kliknij opcję Zapisz.

Zrezygnuj z usługi asystenta wykonawczego lub nie

Możesz zdecydować się, gdy kierownik potrzebuje Twojej pomocy lub zrezygnować, gdy nie jesteś potrzebny.

Przed rozpoczęciem

  • Usługa asystenta wykonawczego musi być włączona przez administratora.

  • Kierownik musi przypisać Cię do puli asystentów.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive Assistant (Asystent kierownika) i włącz przełącznik.

3

Aby skorzystać z usługi asystenta kierownika, zaznacz pole wyboru Opt-in (Opt-in) kierownika w tabeli.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi asystenta kierownika, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyrażenie zgody .

4

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz włączyć lub wyłączyć usługę asystenta kierownika, wprowadzając odpowiednie kody dostępu do funkcji (FAC) za pomocą klawiatury telefonu.

  • Opt-in (asystent wykonawczy) - #65

  • Opt-out (asystent wykonawczy) - #66