Przypisywanie asystentów do puli asystentów

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do sekcji Ustawienia połączeń > dodatkowe funkcje.

3

W obszarze Executive wyszukaj i wybierzużytkowników, których chcesz dodać do puli asystentów.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Filtrowanie połączeń wysyłanych do asystenta

Dzięki opcji filtrowania połączeń możesz zdecydować, które połączenia powinny trafić do asystenta.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do sekcji Ustawienia połączeń > dodatkowe funkcje.

3

W obszarze Wykonawczewłącz przełącznik Filtrowanie połączeń.

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wszystkie połączenia
 • Wszystkie połączenia wewnętrzne
 • Wszystkie połączenia zewnętrzne
 • Niestandardowe filtrypołączeń — wybierz tę opcję, aby mieć pewność, że tylko określone połączenia są przekierowywane do asystenta wykonawczego. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, kliknij przycisk Dodaj nowy filtr, aby opracować niestandardowy filtr połączeń.
5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz aktywować lub dezaktywować opcję filtrowania połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego. Użyj następujących kodów dostępu do funkcji (FAC) — kodów, które można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu w celu sterowania niektórymi funkcjami — aby aktywować lub dezaktywować opcje filtrowania połączeń skonfigurowane w portalu użytkowników połączeń.

 • Aktywuj filtrowanie połączeń (executive) - #61

 • Dezaktywuj filtrowanie połączeń (executive) - #62

Włączanie powiadomień o połączeniach z dodatkowymi lokalizacjami

Możesz wybrać alerty o dodatkowych lokalizacjach za pomocą usługi wykonawczej. Do tych alertów można również dodać powitalny rozprysk pierścieniowy.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących przejdź do sekcji Ustawienia połączeń > dodatkowe funkcje.

3

W obszarze Executivewłącz przełącznik Lokalizacja, aby zadzwonić.

4

Wybierz Typ alertu z menu rozwijanego:

 • Ciche

 • Rozprysk pierścieniowy

5

Wybierz lokalizacje, które chcesz powiadomić:

 • Lokalizacja Single Number Reach (Office Anywhere)— numer telefonu określony w ustawieniach usługi Office Anywhere.

 • Lokalizacjamobilna — numer telefonu określony w ustawieniach mobilności.

 • Lokalizacje wyświetlania połączeńudostępnionych — urządzenia, na których skonfigurowano wygląd połączenia udostępnionego.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie opcji dzwonka, opcji najazdu i prezentacji identyfikatora dzwoniącego

Za pomocą funkcji alertów można skonfigurować opcje dzwonka dla połączeń przychodzących, opcje najazdu i prezentację identyfikatora dzwoniącego.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

Z poziomu potalu użytkownika wywołującego przejdź do Ustawienia połączeń > Dodatkowe funkcje .

3

W obszarze Tryb alertów > wykonawczych wybierz jedną z następujących opcji:

 • Jednoczesne— jednoczesne dzwonienie do wszystkich telefonów asystentów w tym samym czasie.
 • Sekwencyjne— zadzwoń do telefonów asystenta w kolejności, w jakiej pojawiają się w tabeli asystenta.
4

Wybierz sposób obsługi połączeń, jeśli nikt nie odbiera:

 • Wyślij do poczty głosowej
 • Przekieruj
 • Nic nie rób
5

Wybierz nazwę i numer identyfikacyjny dzwoniącego, które mają być wyświetlane na telefonie asystenta dla połączeń przychodzących z linii.

6

Kliknij opcję Zapisz.