Przed rozpoczęciem

Usługi asystenta wykonawczego i wykonawczego muszą być włączone przez administratora w Control Hub.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do Ustawienia połączenia > Dodatkowe funkcje.

3

W obszarze Kierownik wyszukaj i wybierz użytkowników, którzy mają zostać dodani do puli asystentów.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Dzięki opcji filtrowania połączeń możesz zdecydować, które połączenia powinny być kierowane do asystenta.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do Ustawienia połączenia > Dodatkowe funkcje.

3

W obszarze Kierownik włącz przełącznik Filtrowanie połączeń .

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wszystkie połączenia — wybierz tę opcję, aby wysłać zarówno połączenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne do asystenta kierownika.
 • Wszystkie połączenia wewnętrzne — wybierz tę opcję, aby wysłać wszystkie połączenia wewnętrzne do asystenta wykonawczego.
 • Wszystkie połączenia zewnętrzne — wybierz tę opcję, aby wysłać wszystkie połączenia zewnętrzne do asystenta kierownika.
 • Niestandardowe filtry połączeń — wybierz tę opcję, aby upewnić się, że tylko określone połączenia są przekierowywane do asystenta kierownika. Jeśli wybrano opcję, kliknij przycisk Dodaj nowy filtr , aby opracować niestandardowy filtr połączeń przy użyciu następujących parametrów.
  • Nazwa filtru — wprowadź nazwę filtru.

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z listy rozwijanej.

  • Połączenia z — wybierz połączenia z Dowolnego numeru telefonu, Dowolnego numeru wewnętrznego, Dowolnego numeru zewnętrznego lub Wybierz numery telefonów , które chcesz przejść do asystenta kierownika. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.

  • Filtruj lub Nie filtruj — wybierz filtrowanie lub nie filtrowanie połączeń pasujących do tych parametrów.

5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Za pomocą telefonu biurkowego można aktywować lub dezaktywować opcję filtrowania połączeń. Użyj następujących kodów dostępu do funkcji (FAC), które można wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu, aby kontrolować niektóre funkcje — aby aktywować lub dezaktywować opcje filtrowania połączeń skonfigurowane w Centrum użytkownika.

 • Aktywuj filtrowanie połączeń (kierownictwo) - #61.

 • Dezaktywuj filtrowanie połączeń (kierownictwo) - #62.

Możesz zdecydować się na powiadomienie dodatkowych lokalizacji za pomocą usługi kierowniczej. Do tych alertów można również dodać dzwonek.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do Ustawienia połączenia > Dodatkowe funkcje.

3

W obszarze Kierownik włącz pozycję Lokalizacja, aby włączyć przełącznik dzwonka.

4

Wybierz typ alertu z listy rozwijanej:

 • Ciche

 • Ring Splash

5

Wybierz lokalizacje, które chcesz ostrzec:

 • Lokalizacja dostępności pod jednym numerem (Office Anywhere) — numer telefonu określony w ustawieniach Office Anywhere.

 • Lokalizacja telefonu— numer telefonu podany w ustawieniach mobilności.

 • Lokalizacje wyświetlania połączeń wspólnych — urządzenia, na których skonfigurowany jest wygląd połączeń wspólnych.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Dzięki funkcji alarmowania można skonfigurować opcje dzwonka dla połączeń przychodzących, opcji przewijania i prezentacji identyfikatora dzwoniącego.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do Ustawienia połączenia > Dodatkowe funkcje.

3

Poniżej Kierownik > Tryb ostrzegania, wybierz jedną z następujących opcji:

 • Jednoczesne — wybranie tej opcji spowoduje jednoczesne dzwonienie wszystkich dodanych telefonów asystenta kierownika. Każdy może wybrać połączenie.
 • Sekwencyjny — wybranie tej opcji powoduje dzwonienie do telefonu asystenta kierownika w kolejności, w której są one wyświetlane w tabeli asystenta kierownika. Połączenie trafia do pierwszego asystenta wykonawczego, a następnie do drugiego.
4

Wybierz sposób obsługi połączeń, jeśli nikt nie odpowiada:

 • Wyślij do poczty głosowej — wybierz tę opcję, aby wysłać wiadomość głosową do kierownika.
 • Przekaż — wybierz tę opcję i wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia.
 • Nic nie rób — wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz podejmować żadnych działań.

Można określić czas (w sekundach), po którym mają być przekierowywane nieodebrane połączenia.

5

Wybierz nazwę i numer identyfikatora dzwoniącego, które mają być wyświetlane na telefonie asystenta w przypadku połączeń przychodzących z linii.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Co zrobić dalej

Po dodaniu asystentów do puli asystentów mogą obsługiwać połączenia w taki sam sposób, jak wszystkie inne połączenia. Ponadto asystenci mogą skorzystać z usługi asystenta wykonawczego lub zrezygnować z niej i przekazywać połączenia do innego miejsca docelowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzaj usługą asystenta kierownika.

Przed rozpoczęciem

Usługi asystenta wykonawczego i wykonawczego muszą być włączone przez administratora w Control Hub.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive (Kierownik) i włącz przełącznik.

3

Wyszukaj i wybierz użytkowników, których chcesz dodać do puli asystentów.

4

Kliknij opcję Zapisz.

Dzięki opcji filtrowania połączeń możesz zdecydować, które połączenia powinny być kierowane do asystenta.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive (Kierownik) i włącz przełącznik.

3

Kliknij Więcej ustawień i włącz przełącznik Filtrowanie połączeń .

4

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wszystkie połączenia — wybierz tę opcję, aby wysłać zarówno połączenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne do asystenta kierownika.
 • Wszystkie połączenia wewnętrzne — wybierz tę opcję, aby wysłać wszystkie połączenia wewnętrzne do asystenta wykonawczego.
 • Wszystkie połączenia zewnętrzne — wybierz tę opcję, aby wysłać wszystkie połączenia zewnętrzne do asystenta kierownika.
 • Niestandardowe filtry połączeń — wybierz tę opcję, aby upewnić się, że tylko określone połączenia są przekierowywane do asystenta kierownika. Jeśli wybrano opcję, kliknij przycisk Dodaj nowy filtr , aby opracować niestandardowy filtr połączeń przy użyciu następujących parametrów.
  • Nazwa filtru — wprowadź nazwę filtru.

  • Kiedy— wybierz wstępnie zdefiniowany harmonogram z listy rozwijanej.

  • Połączenia z — wybierz połączenia z Dowolnego numeru telefonu, Dowolnego numeru wewnętrznego, Dowolnego numeru zewnętrznego lub Wybierz numery telefonów , które chcesz przejść do asystenta kierownika. Jeśli wybierzesz opcję Wybierz numery telefonów, wprowadź dodatkowe szczegóły.

  • Filtruj lub Nie filtruj — wybierz filtrowanie lub nie filtrowanie połączeń pasujących do tych parametrów.

5

Kliknij opcję Zapisz.


 

Za pomocą telefonu biurkowego można aktywować lub dezaktywować opcję filtrowania połączeń. Użyj następujących kodów dostępu do funkcji (FAC), które można wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu, aby kontrolować niektóre funkcje — aby aktywować lub dezaktywować opcje filtrowania połączeń skonfigurowane w Centrum użytkownika.

 • Aktywuj filtrowanie połączeń (kierownictwo) - #61.

 • Dezaktywuj filtrowanie połączeń (kierownictwo) - #62.

Możesz zdecydować się na powiadomienie dodatkowych lokalizacji za pomocą usługi kierowniczej. Do tych alertów można również dodać dzwonek.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive (Kierownik) i włącz przełącznik.

3

Kliknij Więcej ustawień i włącz opcję Lokalizacja, aby przełączyć dzwonek.

4

Wybierz typ alertu z listy rozwijanej:

 • Ciche

 • Ring Splash

5

Wybierz lokalizacje, które chcesz ostrzec:

 • Lokalizacja dostępności pod jednym numerem (Office Anywhere) — numer telefonu określony w ustawieniach Office Anywhere.

 • Lokalizacja telefonu— numer telefonu podany w ustawieniach mobilności.

 • Lokalizacje wyświetlania połączeń wspólnych — urządzenia, na których skonfigurowany jest wygląd połączeń wspólnych.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Dzięki funkcji alarmowania można skonfigurować opcje dzwonka dla połączeń przychodzących, opcji przewijania i prezentacji identyfikatora dzwoniącego.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Executive (Kierownik) i włącz przełącznik.

3

Kliknij Więcej ustawień i wybierz jeden z następujących trybów ostrzegania:

 • Jednoczesne — wybranie tej opcji spowoduje jednoczesne dzwonienie wszystkich dodanych telefonów asystenta kierownika. Każdy może wybrać połączenie.
 • Sekwencyjny — wybranie tej opcji powoduje dzwonienie do telefonu asystenta kierownika w kolejności, w której są one wyświetlane w tabeli asystenta kierownika. Połączenie trafia do pierwszego asystenta wykonawczego, a następnie do drugiego.
4

Wybierz sposób obsługi połączeń, jeśli nikt nie odpowiada:

 • Wyślij do poczty głosowej — wybierz tę opcję, aby wysłać wiadomość głosową do kierownika.
 • Przekaż — wybierz tę opcję i wprowadź numer, na który mają być przekierowywane połączenia.
 • Nic nie rób — wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz podejmować żadnych działań.

Można określić czas (w sekundach), po którym mają być przekierowywane nieodebrane połączenia.

5

Wybierz nazwę i numer identyfikatora dzwoniącego, które mają być wyświetlane na telefonie asystenta w przypadku połączeń przychodzących z linii.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Co zrobić dalej

Po dodaniu asystentów do puli asystentów mogą obsługiwać połączenia w taki sam sposób, jak wszystkie inne połączenia. Ponadto asystenci mogą skorzystać z usługi asystenta wykonawczego lub zrezygnować z niej i przekazywać połączenia do innego miejsca docelowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzaj usługą asystenta kierownika.