1

Odłącz telefon:

  • Jeśli korzystasz z PoE, odłącz kabel LAN.
  • Jeśli używasz kostki zasilającej, odłącz kostkę zasilającą.
2

Poczekaj 5 sekund.

3

Nacisnij i przytrzymaj # i podłącz telefon ponownie.

Po uruchomieniu telefonu:

  • W przypadku wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 6821 zapalają się lampki na pasku świetlnym i klawisze linii.

  • W przypadku wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 6841 i 6851 lampki przycisku zestawu słuchawkowego, przycisku głośnika i słuchawki migają.

4

wciśnij 123456789 * 0 # po kolei, aby rozpocząć proces przywracania ustawień fabrycznych.

  • W przypadku wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 6821 po naciśnięciu klawisza migają lampki na klawiszach linii i pasek świetlny.

  • W przypadku wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 6841 i 6851 po naciśnięciu 1, lampka słuchawki i lampka na przycisku głośnika zgasną.

Jeśli naciśniesz przyciski poza kolejnością, telefon włączy się normalnie.


 

Nie wyłączaj telefonu, dopóki nie zakończy się proces przywracania ustawień fabrycznych i nie pojawi się ekran główny.

Zanim zaczniesz

Musisz wiedzieć, czy Twój telefon jest oryginalną wersją sprzętu, czy też sprzęt został zaktualizowany i ponownie wydany.

1

Odłącz telefon:

  • Jeśli korzystasz z PoE, odłącz kabel LAN.
  • Jeśli używasz kostki zasilającej, odłącz kostkę zasilającą.
2

Poczekaj 5 sekund.

3

Nacisnij i przytrzymaj # i podłącz telefon ponownie.

Telefon rozpocznie proces ponownego uruchamiania. Przycisk zestawu słuchawkowego i przycisk głośnika zaświecą się.

4

We wcześniejszych wersjach sprzętu świeci się przycisk Wycisz. Poczekaj, aż przycisk Wycisz się wyłączy.

5

wciśnij 123456789 * 0 # po kolei, aby rozpocząć proces przywracania ustawień fabrycznych.

Po naciśnięciu 1, lampki na przycisku zestawu słuchawkowego zgasną. Światło na Wybierz przycisk miga po naciśnięciu przycisku.

Jeśli naciśniesz przyciski poza kolejnością, telefon włączy się normalnie.


 

Nie wyłączaj telefonu, dopóki nie zakończy się proces przywracania ustawień fabrycznych i nie pojawi się ekran główny.