Błąd: „Alert zasad. Administrator systemu nie umożliwia komunikacji z osobami w tej domenie”

Błąd: „Alert zasad. Administrator systemu nie umożliwia komunikacji z osobami w tej domenie.

Błąd: „Twój administrator systemu nie zezwala na komunikację z osobami w tej domenie.

Otrzymuję ostrzeżenie o zasadach. Twój administrator systemu nie zezwala na komunikację z osobami w tej domenie w Jabber.


Przyczyna:
Ten problem występuje, gdy w narzędziu do administrowania organizacją wyłączono tag czynności „ Wewnętrzne IM (łącznie z domenami dozwolonymi)”:
 


Rozwiązanie:

W celu umożliwienia obsługi wewnętrznego wiadomości błyskawicznych administrator organizacji musi włączyć tę zasadę:

 1. Zaloguj się do konsoli administrowania organizacją.
 2. Kliknij kartę Edytor zasad.
 3. Wybierz politykę z listy polityk organizacyjnych, a następnie kliknij akcję Wewnętrzne IM (w tym dozwolone domeny) i kliknij Edytuj.
 4. Wybierz opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
   

   
 5. Następnie Znajdź użytkownika, którego problem dotyczy, na karcie użytkownik
 6. Kliknij przycisk Edycja.
 7. Kliknij na zakładkę Przypisanie grup zasad.
 8. Ponownie Dodaj zasady.
 9. Kliknij pozycję Zastosuj, a następnie Zapisz, aby zapisać zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?