Fel: Policyvarning. Systemadministratören tillåter inte kommunikation med personer i den här domänen.

Fel: Policyvarning. Systemadministratören tillåter inte kommunikation med personer i den här domänen.

Fel: Systemadministratören tillåter inte kommunikation med personer i den här domänen.

Jag får en policyvarning. Systemadministratören tillåter inte kommunikation med personer i den här domänen i Jabber.


Orsak:
Det här problemet uppstår när åtgärdsetiketten Internt IM (inklusive tillåtna domäner) är inaktiverad i Org Admin-verktyget:
 


Lösning:

Organisationsadministratören måste aktivera policyn för att tillåta internt snabbmeddelande:

 1. Logga in på Org Admin-konsolen.
 2. Klicka på fliken Policyredigerare.
 3. Välj policy i listan med organisationspolicyer och klicka på åtgärden Internt IM (inklusive tillåtna domäner) och klicka på Redigera.
 4. Välj Aktiverad och klicka på Spara:
   

   
 5. Sök sedan efter den berörda användaren på fliken Användare.
 6. Klicka på Redigera.
 7. Klicka på fliken Grupptilldelning för policy.
 8. Lägg till policyn igen.
 9. Klicka på Tillämpa och sedan på Spara för att spara ändringarna.

Var den här artikeln användbar?