Jak wygenerować dziennik aplikacji komputerowej Mac Webex?

Jak wygenerować dziennik aplikacji Mac Webex Desktop App?

Jak wysłać raport o problemie dla aplikacji Webex Desktop App dla komputerów Mac?

Jak wygenerować dziennik dla aplikacji Mac Webex Desktop?Rozwiązanie:

Wykonaj poniższe czynności, aby wygenerować dziennik dla aplikacji Webex Desktop App dla komputerów Mac:

  1. Uruchom aplikację Cisco Webex Meetings Desktop, a następnie powiel występujący problem.
  2. Kliknij menu Pomoc , a następnie wybierz polecenie Wyślij raport o problemie:
Obraz dodany przez użytkownika

Zostanie wyświetlone okno Cisco Webex Meetings Problem Report(a) .
  1. W menu rozwijanym Jaki rodzaj problemu wystąpił? wybierz problem:
Obraz dodany przez użytkownika
  • Uwaga: Jeśli jako typ problemu wybierzesz dołączanie, audio, wideo, udostępnianiezawartości, nagrywanielub inne , wybierz spotkanie, którego dotyczy problem, z listy Które spotkanie miało problemy? menu rozwijane.
  1. Krótko opisz problem w polu Wprowadź opis problemu ., a następnie kliknij przycisk Wyślij raport.

Czy ten artykuł był pomocny?