Omówienie

Jeśli potrzebujesz czasu na skupienie się i nie chcesz, aby powiadomienia o połączeniach przychodzących przeszkadzały, nie musisz włączać funkcji Nie przeszkadzać (DND) dla każdego zarejestrowanego klienta Webex Calling . Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać w aplikacji Webex stan jest automatycznie synchronizowany z telefonem biurkowym. Podobnie, po włączeniu go w telefonie biurkowym stan automatycznie synchronizuje się z aplikacją Webex.

Po ustawieniu stanu Nie przeszkadzać w klientach zarejestrowanych w usłudze Webex Calling nie otrzymasz powiadomienia o połączeniu przychodzącym. Stan funkcji Nie przeszkadzać na telefonie biurkowym jest domyślnie włączony podczas prezentacji w spotkaniu Webex. Połączenia przechodzą bezpośrednio do poczty głosowej, jeśli skonfigurowano ustawienie prze połączeń zajętych . Dzwoniący słyszy sygnał zajętości, jeśli wiadomość głosowa nie jest skonfigurowana.

Aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać w aplikacji Webex App i telefonie wieloplatformowym (MPP), zobacz: Aplikacja Webex| Poinformuj innych, że jesteś zajęty

Synchronizacja stanu sterowania Nie przeszkadzać (DND) na poziomie organizacyjnym w Control Hub

Gdy użytkownik włącza funkcję DND w telefonie biurkowym i jest zsynchronizowany z aplikacją Webex, wyłącza ona powiadomienia o połączeniach i wiadomościach. Jeśli niektórzy użytkownicy nie chcą, aby powiadomienia o wiadomościach były wyłączone, administrator może wyłączyć synchronizację funkcji Nie przeszkadzać.

Aby wyłączyć synchronizację DND:

1

Zaloguj się do Control Hub https://admin.webex.com

2

Przejdź do Usługi > Połączenia > Ustawienia klienta.

3

W sekcji Synchronizacja stanu Nie przeszkadzać (DND) wyłącz opcję Zezwalaj na synchronizację funkcji Nie przeszkadzać.