Pregled

Kada vam je potrebno vreme da se fokusirate i ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja o dolaznim pozivima, ne morate da omogućite aplikaciju Ne uznemiravaj (DND) na svakom od registrovanih Webex Calling klijentima. Kada omogućite funkciju "NeUzn" u aplikaciji Webex, stanje se automatski sinhronizuje sa vašim stoni telefon. Slično tome, kada ga omogućite na stoni telefon, stanje se automatski sinhronizuje sa aplikacijom Webex.

Kada podesite DND status na Webex Calling registrovanim klijentima, nećete dobiti obaveštenje o dolaznom pozivu. Status "NeUzn" na stoni telefon se implicitno uključi kada ste prisutni na Webex sastanku. Ako konfigurišete podešavanje zauzetosti za prosleđivanje poziva, pozivi idu direktno na govornu poštu. Ako govorna pošta nije konfigurisana, pozivalac čuje signal zauzeća.


 

Kada se onemogući preklopnik za DND sinhronizaciju, to utiče na iOS uređaje i pozivi zvone na uređaju čak i kada je funkcija "NeUzn" podešena.

Da biste omogućili DND u aplikaciji Webex i multiplatformski telefon (MPP), pogledajte: Aplikacija Webex | Obaveštava ljude da ste zauzeti

Sinhronizacija Ne uznemiravaj (DND) na nivou organizacije na platformi Control Hub

Kada korisnik omogući funkciju "NeUzn" na stoni telefon i ako je sinhronizovan sa Aplikacija Webex, onemogućava i obaveštenja o pozivima i porukama. Ako neki korisnici ne žele da obaveštenja o porukama budu onemogućena, administrator može da onemogući DND sinhronizaciju.

Da biste onemogućili DND sinhronizaciju:

1

Prijavite se u Control Hub https://admin.webex.com

2

Idite u usluge > pozivanje > klijenta.

3

U odeljku sinhronizacija Ne uznemiravaj statusa (DND) prebacite se da biste onemogućili "Dozvoli sinhronizaciju DND".