Integracja wirtualnego asystenta klienta Dialogflow

Wirtualni asystenci klienta integrują się z Dialogflow, aby zapewnić klientom rozszerzone możliwości samoobsługowe. Użyj Dialogflow, aby utworzyć konwersacyjne środowisko użytkownika, które jest wspierane przez przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe. Możesz także użyć elementów webhook w Oknieflow, aby wysyłać lub odbierać dane do innych usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wirtualnego asystenta klienta, zobacz Tworzenie nowego wirtualnego asystentaklienta.

  

Wirtualni asystenci klienta obsługują obecnie integrację agentów Dialogflow V1.

Oprócz korzystania z konwersacyjnego środowiska użytkownika, które budujesz w Dialogflow, wirtualni asystenci klienta Care mogą:

Zintegruj wirtualnego asystenta klienta z agentem Dialogflow

Wirtualni asystenci klienta integrują się z agentem Dialogflow w wersji 1 za pomocą tokenu dostępu klienta.

  1. W konsoli Dialogflow kliknij przycisk Ustawienia agenta.

  2. Skopiuj token dostępu klienta agenta Dialogflow z sekcji Klucze interfejsu API.

  3. Przejdź do Cisco Webex Control Hub.

  4. Wprowadź i sprawdź poprawnośćtokenu dostępu klienta agenta Dialogflow w wirtualnym asystencie klienta. Token dostępu klienta można wprowadzić podczas tworzenia nowego wirtualnego asystenta klienta lub edytowania istniejącego wirtualnego asystentaklienta.

Czy ten artykuł był pomocny?