Włączanie aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop App w programie Microsoft Outlook (Windows)

Dowiedz się, jak włączyć aplikację komputerową Cisco Webex Meetings dla programu Microsoft Outlook z menu Start lub bezpośrednio z programu Microsoft Outlook.

Sprawdź preferencje aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop

  1Z menu Start systemu Windows otwórz aplikację komputerową Cisco Webex Meetings.
  2Wybierz ikonę koła zębatego.
  3Z listy rozwijanej wybierz Preferencje.
  4Wybierz kartę Integracje.
  5Upewnij się, że pole wyboru Microsoft Outlook jest zaznaczone.

  Sprawdzanie preferencji programu Microsoft Outlook

   1W programie Microsoft Outlook przejdź do pozycji Opcje > plików > dodatki.
   2U dołu wyskakującego okna w oknie Zarządzaj: wybierz pozycję Elementy wyłączone.
   3Wybierz pozycjęIdź... .
   4W oknie dialogowym Wyłączone elementy wybierz pozycję Dodatek: WebExoi.addin (ptolkadd.dll).
   5Wybierz opcję Włącz i zamknij.
   Czy ten artykuł był pomocny?